God houdt van alle mensen

398 God houdt van alle mensen Friedrich Nietzsche (1844-1900) werd bekend als "de ultieme atheïst" vanwege zijn denigrerende kritiek op het christelijk geloof. Hij beweerde dat de christelijke geschriften, vooral vanwege de nadruk op liefde, een bijproduct waren van decadentie, corruptie en wraak. In plaats van het bestaan ​​van God zelfs maar voor mogelijk te houden, verkondigde hij met zijn inmiddels beroemde gezegde “God is dood” dat het geweldige idee van een God was gestorven. Hij was van plan het traditionele christelijke geloof (dat hij het oude dode geloof noemde) te vervangen door iets radicaal nieuws. Met het nieuws dat 'de oude God dood is', beweerde hij, zouden filosofen en vrije geesten zoals hij verlicht worden door een nieuw vertrek. Voor Nietzsche was er een nieuwe start in een samenleving van 'happy science', waarin men vrij is van het repressieve geloof dat mensen van vreugde berooft door nauwe grenzen.

Hoe staan ​​we voor atheïsten?

Nietzsches filosofie motiveerde veel mensen om het atheïsme te omarmen. Zelfs onder christenen zijn er sommigen die zijn leringen omarmen, in de overtuiging dat ze een vorm van christendom veroordelen die doet alsof God dood is. Wat ze over het hoofd zien is dat Nietzsche het idee van welke god dan ook absurd vond en elke vorm van geloof als dom en kwetsend zag. Zijn filosofie staat in contrast met het bijbelse christendom, wat niet betekent dat we onszelf boven hem of andere atheïsten willen stellen. Onze roeping is om mensen (inclusief atheïsten) te helpen begrijpen dat God er ook voor hen is. We vervullen deze roeping door onze medemensen een voorbeeld te geven van een manier van leven die wordt gekenmerkt door een vreugdevolle relatie met God - of zoals we in de WCG zeggen, door het goede nieuws te leven en door te geven.

398 god is dood Nietzsche Je hebt waarschijnlijk al een sticker gezien (zoals die aan de linkerkant) die de spot drijft met Nietzsche. Waar hier geen rekening mee wordt gehouden, is dat Nietzsche een jaar voordat hij zijn verstand verloor, verschillende gedichten schreef die aangeven dat hij zijn kijk op God heeft veranderd. Hier is er een van:

 

Nee! Kom terug, met al je martelingen!
Tot de laatste van de eenzamen. Oh kom terug!
Al mijn tranen stromen stromen naar je toe!
En mijn laatste hartvlam   Je gloeit erop!
Oh kom terug, mijn onbekende god! Mijn pijn! Mijn laatste geluk!
Misverstanden over God en het christelijke leven

Er lijkt geen einde te komen aan de verkeerde voorstelling van God die de vlam van het atheïsme blijft ontsteken. God wordt verkeerd voorgesteld als wraakzuchtig, heerszuchtig en bestraffend in plaats van de God van liefde, barmhartigheid en gerechtigheid. De God die zich in Christus heeft geopenbaard, die ons uitnodigt om een ​​leven van geloof in Hem te aanvaarden en de levensweg te verlaten die naar de dood leidt. In plaats van het leven te leiden van een veroordeelde en onderdrukte, is het christelijke leven een vreugdevolle deelname aan de voortdurende bediening van Jezus, van wie in de Bijbel staat dat hij niet is gekomen om de wereld te oordelen, maar om haar te redden (Joh. 3,16-17). Om God en het christelijke leven goed te begrijpen, is het belangrijk om het verschil te herkennen tussen Gods oordelen en veroordelingen. God oordeelt ons niet omdat hij tegen ons is, maar omdat hij voor ons is. Door zijn oordelen wijst hij op wegen die naar de eeuwige dood leiden - dit zijn wegen die ons wegleiden van de gemeenschap met hem, waardoor we dankzij zijn genade welzijn en zegeningen ontvangen. Omdat God liefde is, is zijn oordeel gericht tegen alles wat tegen ons, zijn geliefde, is. Hoewel menselijk oordeel vaak wordt opgevat als oordelen, laat Gods oordeel ons zien wat tot leven leidt versus wat tot de dood leidt. Zijn oordelen helpen ons veroordeling voor zonde of kwaad te vermijden. God zond zijn Zoon de wereld in om de macht van de zonde te overwinnen en ons te redden van de slavernij en het ergste gevolg, de eeuwige dood. De drie-enige God wil dat we de enige ware vrijheid erkennen: Jezus Christus, de levende waarheid die ons vrij maakt. In tegenstelling tot Nietzsches misvattingen staat het christelijk leven niet onder druk van represailles. In plaats daarvan is het een vreugdevol leven in en met Christus door de Heilige Geest. Het omvat onze deelname aan wat Jezus doet. Persoonlijk hou ik van de uitleg die sommige mensen van het sportveld krijgen: het christendom is geen kijksport. Helaas wordt zelfs dit door sommige mensen verkeerd begrepen en heeft het ertoe geleid dat anderen onder druk worden gezet om iets voor hun redding te doen. Er is een groot verschil tussen het doen van goede werken voor redding (wat de nadruk op ons legt) en onze deelname aan de werken van Jezus die onze redding is (wat de nadruk op hem legt).

Christelijke atheïsten?

Misschien heb je de uitdrukking "christelijke atheïst" eerder gehoord. Het wordt gebruikt voor mensen die beweren in God te geloven, maar weinig over hem weten en leven alsof hij niet bestaat. Een oprechte gelovige kan een christelijke atheïst worden door op te houden een toegewijde volgeling van Jezus te zijn. Men kan zo in beslag worden genomen door activiteiten (zelfs die met een christelijk label) dat men een parttime volgeling van Jezus wordt - meer gericht op activiteit dan op Christus. Dan zijn er mensen die geloven dat God van hen houdt en dat ze een relatie met hem hebben, maar die geen noodzaak zien om deel te nemen aan het leven van de kerk. Door vast te houden aan deze visie, verwerpen ze (misschien onbewust) hun lidmaatschap en actief lidmaatschap van het lichaam van Christus. Maar hoewel ze af en toe op God vertrouwen om hen te leiden, willen ze niet dat Hij de volledige controle over hun leven overneemt. Ze willen dat God hun copiloot is. Sommigen geven er de voorkeur aan dat God hun stewardess is, en zo nu en dan iets meebrengt dat gevraagd wordt. God is onze piloot - hij geeft ons de richting die ons naar het echte leven zal leiden. Waarlijk, hij is de weg, de waarheid en het leven.

Deelname met God in de gemeenschap van de kerk

God roept de gelovigen op om vele zonen en dochters met hem naar de heerlijkheid te leiden (Hebr. 2,10). Hij nodigt ons uit om deel te nemen aan zijn missie voor de wereld door het evangelie na te leven en te delen. We doen dit samen als leden van het Lichaam van Christus, de Kerk ("Dienstverlening is een teamsport!"). Niemand heeft alle geestelijke gaven, dus ze zijn allemaal nodig. In de gemeenschap van de kerk geven en ontvangen we met elkaar - we bouwen en versterken elkaar. Zoals de schrijver van Hebreeën vermaant, verlaten wij onze gemeenten niet (Hebr. 10,25), maar kom samen met anderen om het werk te doen waartoe God ons als gemeenschap van gelovigen heeft geroepen.

Zich verheugen in het echte, eeuwige leven met Christus

Jezus, de vleesgeworden Zoon van God, offerde zijn leven zodat wij "eeuwig leven en volledige voldoening" zouden hebben (Joh. 10,9-11). Dit is geen leven van gegarandeerde rijkdom of een goede gezondheid. Het gaat niet altijd zonder pijn weg. In plaats daarvan leven we met de zekerheid dat God van ons houdt, ons heeft vergeven en ons heeft geaccepteerd als zijn geadopteerde kinderen. In plaats van een leven van druk en beklemming, is het gevuld met hoop, vreugde en zekerheid. Het is een leven waarin we voorwaarts gaan om te worden wat God ons als volgelingen van Jezus Christus heeft gegeven door de Heilige Geest. God, die oordeelde over het kwaad, veroordeelde het aan het kruis van Christus. Daarom is er geen toekomst voor het kwaad en heeft het verleden een nieuwe richting gekregen waar we door geloof aan kunnen deelnemen. God liet niet toe dat er iets gebeurde dat Hij niet kan verzoenen. Inderdaad, "elke traan wordt weggeveegd" omdat God, in Christus en door de Heilige Geest, "alles nieuw maakt" (Openbaring 2 Kor.1,4-5). Dat, beste vrienden en collega's, is echt het goede nieuws! Er staat dat zelfs als je opgeeft, God niemand opgeeft. De apostel Johannes verklaart: "God is liefde" (1 Johannes 4,8) - liefde is zijn natuur. God houdt nooit op van ons te houden, want als hij dat zou doen, zou hij in strijd zijn met zijn natuur. Daarom kunnen we bemoedigd zijn in de wetenschap dat Gods liefde alle mensen omvat, of ze nu al geleefd hebben of nog zullen leven. Dit geldt ook voor Friedrich Nietzsche en alle andere atheïsten. We mogen hopen dat Gods liefde ook Nietzsche bereikte, die kort voor het einde van zijn leven berouw en geloof beleefde, wat God aan alle mensen wil geven. Inderdaad, "iedereen die de naam van de Heer aanroept, zal behouden worden" (Rom. 10,13). Wat geweldig dat God nooit ophoudt van ons te houden.

Joseph Tkach

president
GRACE COMMUNION INTERNATIONAL


pdfGod houdt van alle mensen