Juridische informatie

De website www.wkg-ch.org van de Worldwide Church of God (WKG Zwitserland) is alleen voor algemene informatie en pretendeert niet juist of volledig te zijn. De onzekerheden van het medium maken het noodzakelijk het volgende voorbehoud te maken. In specifieke individuele gevallen is het recht voorbehouden om de relevante wettelijke bepalingen, jurisprudentie en praktijk toe te passen.

Website-inhoud

WKG Zwitserland neemt alle redelijke maatregelen om de betrouwbaarheid van de gepresenteerde informatie te waarborgen, maar doet geen toezeggingen met betrekking tot de juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie op de website. Aansprakelijkheidsclaims tegen materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie zijn uitgesloten.

Disclaimer voor links en referenties

Deze website bevat links (verwijzingen) naar andere websites. De WKG Zwitserland heeft geen invloed op hun ontwerp of inhoud en aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid. In het bijzonder wordt elke aansprakelijkheid voor de inhoud uitdrukkelijk afgewezen, ongeacht of deze illegaal, immoreel of zelfs niet leeftijdsgebonden is. De bezoeker van een dergelijke website, waarnaar binnen de website van de WKG Zwitserland gelinkt is, is volledig verantwoordelijk voor zijn bezoek.

Bestandsformaat

We hebben ons bewust beperkt tot het PDF-formaat (Adobe Portable Document Format) als basis voor de documenten op onze website. Om deze documenten te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Jij kan "Adobe Acrobat Reader DC" Adobe Acrobat Reader DC » gratis downloaden.

Copyrightvermelding

De inhoud en structuur van de artikelen en afbeeldingen gepubliceerd op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor elk gebruik dat niet is toegestaan ​​door het auteursrecht is de voorafgaande schriftelijke toestemming van WKG Zwitserland vereist. Afdrukken en downloads van websites mogen alleen worden gemaakt voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik.

Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimers moeten worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Indien delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet langer of niet volledig overeenkomen met de toepasselijke juridische situatie, blijven de overige delen van het document onaangetast wat betreft inhoud en geldigheid.

Aktualisierungen

WKG Zwitserland behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan deze website aan te brengen.