Gekozen door God

Iedereen die ooit is gekozen voor een team dat heeft deelgenomen aan een spel of iets dat andere kandidaten beïnvloedt, kent het gevoel de uitverkorene te zijn. Het geeft je het gevoel voorkeur en voorkeur te hebben. Aan de andere kant weten de meesten van ons ook het tegenovergestelde, niet om gekozen te zijn, je voelt je genegeerd en afgewezen.

God, die ons heeft gemaakt tot wie we zijn en die deze gevoelens begrijpt, benadrukt dat zijn keuze voor Israël als zijn volk zorgvuldig is overwogen en niet toevallig is gebeurd. Hij zei tegen hen: "Want u bent een heilig volk voor de Here, uw God, en de Here heeft u uitverkoren om zijn eigen volk te zijn onder alle volkeren van de aarde" (Deuteronomium 54,2). Andere verzen in het Oude Testament laten ook zien dat God koos: een stad, priesters, rechters en koningen.

Kolossenzen 3,12 en 1. Thes. 1,4 verklaren dat ook wij, net als Israël, zijn uitverkoren: "Wij weten, door God geliefde broeders, voor uw verkiezing (aan zijn volk)." Dit betekent dat niemand van ons een ongeluk was. We zijn hier allemaal op grond van Gods plan, alles wat hij doet wordt gedaan met een doel, liefde en wijsheid.

In mijn laatste artikel over onze identiteit in Christus heb ik het woord "kiezen" aan de voet van het kruis geplaatst. Het is iets waarvan ik geloof dat het een essentieel onderdeel is van het weten wie we zijn in Christus en ook van vitaal belang is voor geestelijke gezondheid. Als we geloven dat we hier zijn door een gril van God of door dobbelstenen, zal ons geloof (vertrouwen) zwak zijn en zal onze ontwikkeling als volwassen christenen eronder lijden.

Ieder van ons moet weten en geloven dat God ons heeft gekozen en ons bij zijn naam heeft genoemd. Hij klopte jou en mij op de schouder en zei: 'Ik kies jou, volg mij!' We kunnen erop vertrouwen dat God ons heeft gekozen, van ons houdt en een plan voor ons heeft.

Wat moeten we met deze informatie doen, behalve ons warm en lekker voelen? Het is de basis van ons christelijk leven. God wil dat we weten dat we Hem toebehoren, dat we geliefd zijn, dat we gewild zijn en dat onze Vader voor ons zorgt. Maar het is niet omdat we iets hebben gedaan. Zoals hij de Israëlieten vertelde in het vijfde boek van Mozes 7,7 zei: «Het was niet omdat u talrijker was dan alle volkeren dat de Heer u begeerde en u uitkoos; want jullie zijn de minste van alle volkeren." Omdat God van ons houdt, kunnen we met David zeggen: «Waarom ben je verdrietig, mijn ziel, en ben je zo rusteloos in mij? Wacht op God; want ik zal hem danken dat hij redding is voor mij en mijn God »(Psalm 4 .)2,5)!

Omdat we gekozen zijn, kunnen we op hem hopen, hem prijzen en hem vertrouwen. We kunnen ons dan tot anderen wenden en de vreugde uitstralen die we in God hebben.

door Tammy Tkach


pdfGekozen door God