GOD


God de pottenbakker

193 god de aanbfer Bedenk dat God Jeremia's aandacht op de pottenbakkersschijf bracht (Jer. 1 nov.8,2-6)? God gebruikte het beeld van de pottenbakker en de klei om ons een krachtige les te leren. Vergelijkbare berichten die gebruik maken van de afbeelding van de pottenbakker en de klei zijn te vinden in Jesaja 45,9 en 64,7 evenals in Romeinen 9,20-21.

Een van mijn favoriete bekers, die ik vaak gebruik om thee te drinken in mijn kantoor, draagt ​​een foto van mijn familie. Terwijl ik naar haar kijk, herinnert ze me aan het verhaal van de sprekende theekop. Het verhaal wordt verteld van de theekop in de eerste persoon, en legt uit hoe ze werd wat haar maker van plan was.

Ik was niet altijd een lekker theekopje. Oorspronkelijk was ik gewoon een vormeloze klomp doorweekte klei. Maar iemand zette me op een schijf en begon de schijf zo snel te laten draaien dat ik duizelig werd. Terwijl ik me in cirkels omdraaide, kneep, kneep en scheurde hij me. Ik riep: "Stop!" Maar ik kreeg het antwoord: "Nog niet!".

Ten slotte stopte hij het raam en zette me in de oven. Het werd heter en heter totdat ik schreeuwde: "Stop!". Opnieuw kreeg ik het antwoord "Nog niet!". Uiteindelijk haalde hij me uit de oven en begon verf op me aan te brengen. Ik werd misselijk van de rook en opnieuw schreeuwde ik: "Stop!". En opnieuw was het antwoord: "Nog niet!".

Toen haalde hij me uit de oven en nadat ik was afgekoeld zette hij me voor een spiegel op tafel. Ik was verrast! De pottenbakker had iets moois gemaakt van een waardeloze klomp klei. We zijn allemaal brokken klei, nietwaar? Door ons op het pottenbakkerswiel van deze aarde te leggen, maakt onze pottenbakker van ons de nieuwe schepping ...

Lees meer ➜

De Heilige Geest - functionaliteit of persoonlijkheid?

036 de heilige geest De Heilige Geest wordt vaak beschreven in termen van functionaliteit, zoals: Gods kracht of aanwezigheid of actie of stem. Is dit een geschikte manier om de geest te beschrijven?

Jezus wordt ook beschreven als de kracht van God (Fili 4,13), de aanwezigheid van God (Gal 2,20), de actie van God (Joh 5,19) en de stem van God (Joh 3,34). Toch spreken we over Jezus in termen van persoonlijkheid.

De Heilige Schrift schrijft ook persoonlijkheidskenmerken toe aan de Heilige Geest en verheft vervolgens het profiel van de geest tot meer dan alleen functionaliteit. De Heilige Geest heeft een wil (1 Kor. 12,11: "Maar dit alles werkt door dezelfde ene geest en wijst aan ieder het zijne toe zoals hij wil"). De Heilige Geest doorzoekt, weet, onderwijst en discrimineert (1 Kor 2,10-13).

De Heilige Geest heeft emoties. De geest van genade kan worden beschimpt (Heb 10,29) en wees bedroefd (Efeze 4,30). De Heilige Geest troost ons en wordt net als Jezus een helper genoemd (Joh 14,16). In andere passages van de Schrift spreekt de Heilige Geest, beveelt, getuigt, wordt voorgelogen, treedt in, streeft, enz. Al deze termen zijn in harmonie met persoonlijkheid.

Bijbels gezien is de geest niet een wat, maar een wie. De geest is "iemand", niet "iets". In de meeste christelijke kringen wordt de Heilige Geest "hij" genoemd, wat niet moet worden opgevat als een aanduiding van een geslacht. In plaats daarvan wordt "hij" gebruikt om de persoonlijkheid van de geest aan te duiden.

De goddelijkheid van de geest

De Bijbel schrijft goddelijke eigenschappen toe aan de Heilige Geest. Hij wordt niet beschreven als engelachtig of menselijk van aard. Baan 33,4 merkt op: "De Geest van God heeft mij gemaakt, en ...

Lees meer ➜