Antihistamine voor de ziel

Een van de meest angstaanjagende ervaringen in mijn leven was het verzorgen van de valkparkieten of parkieten van vrienden meer dan 34 jaar geleden. Onze oudste dochter was toen nog geen jaar oud. Ook al is het jaren geleden, het voelt alsof het gisteren was. Ik kwam de woonkamer binnen en ze zat gelukkig op de grond met een gezicht dat zo opgezwollen was dat ze eruitzag als een klein Boeddhabeeld. Er zijn veel mensen die hun leven in gevaar brengen als ze bepaald voedsel eten of als ze worden gestoken door een insect. Sommige mensen kunnen erg lichamelijk ziek worden als ze pizza eten of koemelk drinken. Anderen moeten alle tarweproducten vermijden, zelfs als brood een hoofdvoedsel is. Tarwe is altijd belangrijk geweest voor het leven van mens en dier. Zo belangrijk zelfs dat Jezus zichzelf het brood des levens noemde. (Deze metafoor van brood is altijd begrepen.) Toch kan dit hoofdvoedsel voor sommige mensen een bron van kwelling zijn en zelfs hun leven in gevaar brengen. Er zijn echter veel gevaarlijkere allergieën waarvan we ons misschien niet bewust zijn.

Is het je opgevallen hoe sommige christenen reageren op het 'werk van God'? Het lijkt erop dat haar intellectuele bloedvaten vernauwen, haar hersenen verkouden zijn en elke gedachte is vertraagd. De reden voor deze reactie is dat voor veel christenen Jezus 'leven aan het kruis eindigt. Erger nog, ze zien de tijd tussen de geboorte en dood van Jezus als een rituele vervulling van het oude verbond en de tijd van de wet. Maar de dood aan het kruis was niet het einde, maar slechts het begin! Het was het keerpunt in zijn werk. Dat is waarom onze onderdompeling in de dood van Jezus, de
We ervaren met de doop, niet ons doel, maar het keerpunt in ons leven! Sommige christelijke leiders en leraren hebben dit probleem onderkend, dat veel mensen - zoals een auto in de modder - hun eigen redding stoppen en hun leven in het geloof niet langer doorgaat. Ze volgen enkele huiveringwekkende ideeën over hoe je een leven met Christus kunt leiden. Dit leven wordt gereduceerd tot aanbidding met gospelmuziek en het lezen van christelijke boeken. Aan het einde van hun leven - denken ze - gaan ze naar de hemel, maar wat ze daar gaan doen, weten ze niet. Begrijp me alsjeblieft niet verkeerd: ik heb niets tegen gospelmuziek, het lezen van christelijke boeken of in het algemeen tegen aanbidding en lofprijzing. Maar verlossing is niet het einde voor ons, maar slechts het begin - zelfs voor God. Ja, het is het begin van een nieuw leven voor ons en voor God is het het begin van een nieuwe relatie met ons!

Thomas F. Torrance had een grote passie om erachter te komen wie God is. Dat was waarschijnlijk te danken aan zijn interesse in wetenschap en zijn grote waardering voor onze grondleggers. Tijdens zijn zoektocht ontdekte hij de invloed van het Griekse heidense dualisme op de leer van de kerk en ons begrip van God. De aard van God en de actie van God kunnen niet worden gescheiden. Net als licht, dat tegelijkertijd deeltje en golf is, is God een wezen met drie delen. Elke keer dat we God 'jou' noemen, getuigen we van zijn natuur en elke keer dat we zeggen dat God liefde is, getuigen we van zijn daden.

Interessant is dat de natuurwetenschap heeft bewezen dat puur wit licht ontstaat uit de perfecte combinatie van puur rood, puur groen en puur blauw licht. Deze drie zijn verenigd in wit licht. Sterker nog: de wetenschap heeft ook ontdekt en bewezen dat de lichtsnelheid een betrouwbare constante is in het heelal. Het levenswerk van Athanasius, een kerkvader uit de 4. Eeuw, culmineerde in het Concilie van Nicea en de formulering van de Niceaanse geloofskennis. Athanasius nam stelling tegen de heersende leer van het Arianisme, het idee dat Jezus een schepsel was dat niet altijd God is. De geloofsbelijdenis van Nicea is de afgelopen 1700 jaar nog steeds een fundamentele en verenigende geloofsbelijdenis voor het christendom.

Verdragen en allianties

Na zijn broer Thomas, James B. Torrance, legde ons begrip van verbonden uit toen hij het verschil tussen een verdrag en een alliantie duidelijk maakte. Helaas veroorzaakte de Latijnse vertaling van de Bijbel, die meer invloed had op de leer van de kerk dan zelfs de vertaling van de King James Bijbel, een probleem met dit onderwerp toen ze het Latijnse woord voor contract gebruikte. Een contract heeft bepaalde voorwaarden en een contract wordt alleen vervuld als aan alle voorwaarden is voldaan.

Aan een convenant zijn echter geen specifieke voorwaarden verbonden. Hij heeft echter bepaalde verplichtingen. Iedereen die gaat trouwen weet dat het leven niet meer hetzelfde is nadat ze getrouwd zijn. Participatie en participatie zijn de hoekstenen van een convenant. Een contract kan het enige nemen en uitvoeren van beslissingen bevatten, maar een convenant heeft een verbintenis van beide partijen nodig om tot stand te komen. Zo is het ook met het nieuwe verbond dat tot stand kwam door het bloed van Jezus. Als we met hem sterven, zullen we met hem als een nieuwe persoon worden opgewekt. Sterker nog: deze nieuwe mensen zijn met Jezus naar de hemel opgestegen en met hem op de troon gezet aan de rechterhand van God (Efeziërs 2,6; Kolossenzen 3,1). Waarom? In ons voordeel? Nee niet waar. Het voordeel voor ieder van ons hangt af van Gods plan om de hele schepping met hem te verenigen. (Dit zou weer een allergische reactie kunnen veroorzaken. Suggereer ik universalisme? Nee, zeker niet. Maar dat is een verhaal voor een andere keer.) Er is niets dat we kunnen doen om Gods liefde te tonen door de genade van verlossing Er wordt uitgedrukt dat verlossing niet de einde, maar slechts het begin. Paulus benadrukt dit onder meer in Efeziërs 2,8-10. Alles wat we voor onze redding deden, bewust of onbewust, maakte de noodzaak van Gods onverdiende genade onmisbaar. Maar als we eenmaal deze genade hebben aanvaard en deel gaan uitmaken van Jezus' geboorte, leven, marteling en dood aan het kruis, zijn we ook deel van zijn opstanding, het nieuwe leven in en met hem.

Geleid door de geest

Nu kunnen we niet langer alleen maar toekijken. De geest beweegt ons om deel te nemen aan het werk van Jezus, zodat zijn "project" voor de mensheid kan worden voltooid. Het is het levende bewijs van de incarnatie - Gods incarnatie in Jezus - dat God ons niet alleen uitnodigt, maar oprecht wenst dat we met hem samenwerken op aarde. Soms kan dit heel hard werken zijn en het sluit niet eens een langdurige en ondragelijke vervolging van mensen en groepen uit. Allergieën ontstaan ​​wanneer het lichaam niet meer weet wat goed en acceptabel is en wat schadelijk is en daarom bestreden moet worden.

Gelukkig kan de remedie snel en effectief zijn. Ik weet niet meer wat we precies hebben gedaan toen mijn dochter op een luchtballon leek. Wat het ook was, het hielp haar snel te herstellen en
had geen bijwerkingen. Interessant genoeg merkte ze niet eens op wat er met haar gebeurde. De Bijbel verzekert ons dat een ware God diep betrokken is bij ons leven, zelfs als we het niet opmerken. Wanneer hij zijn zuivere, witte licht in ons leven laat schijnen, verandert het plotseling alles en zullen we niet meer hetzelfde zijn als voorheen.

Creed of Nicaea

Wij geloven in de ene God, de Vader, de Almachtige, die alles heeft geschapen, hemel en aarde, de zichtbare en de onzichtbare wereld. Wij geloven in de ene Heer Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, geboren uit de Vader vóór de tijd: God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God, verwekt, niet gemaakt, uit één wezen met de Vader; door hem is alles ontstaan. Voor ons mensen en voor ons heil kwam hij uit de hemel, werd vlees door de Heilige Geest van de Maagd Maria en werd mens. Hij werd voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, leed en werd begraven, verrees op de derde dag volgens de Schriften en steeg op naar de hemel. Hij zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid terugkomen om de levenden en de doden te oordelen; er komt geen einde aan zijn heerschappij. Wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en leven geeft, die voortkomt uit de Vader en de Zoon, die wordt aanbeden en verheerlijkt met de Vader en de Zoon, die sprak door de profeten en de ene, heilige, katholieke1 en apostolische Kerk. We belijden de ene doop tot vergeving van zonden. We wachten op de opstanding van de doden en het leven van de komende wereld.

door Elmar Roberg


pdfAntihistamine voor de ziel