De ingang van het heiligdom

695 de ingang van het heiligdom Jezus hing aan het kruis. Hij droeg alle zonden van het volk om hiervoor verzoening te doen. Kort voor zijn dood zei hij tot zijn Vader in de hemel: "Vader, in uw handen beveel ik mijn geest!" (Lucas 23,46 ELB). Nadat de speer van een soldaat Jezus' zijde had doorboord, schreeuwde hij luid en stierf.

Op dat moment was het gordijn in de tempel dat het Heilige der Heiligen scheidde van de andere delen van de tempel gescheurd. Dit gordijn blokkeerde de weg naar het Heilige der Heiligen. Dit feit symboliseert dat God de mensen uit het heiligdom heeft uitgesloten vanwege de zonde. Slechts één keer per jaar, op de Grote Verzoendag, had de Hogepriester toegang tot het Heilige der Heiligen. Hij deed toen verzoening voor zijn eigen zonden en die van de mensen met het bloed van reine offerdieren.

Alleen de priesters hadden toegang tot het heilige gebied. Afgebakende delen van het voorplein en de binnenplaats waren bestemd voor het Joodse volk en de heidenen. Volgens de historicus Flavius ​​​​Josephus was het gordijn ongeveer 10 cm dik en 18 meter hoog en kon het met zijn gewicht nauwelijks worden verplaatst. Toen Jezus stierf, werd het van boven naar beneden in tweeën gescheurd.

Wat is dit verhaal over het gescheurde gordijn dat ons probeert te vertellen?
Door zijn dood opende Jezus onze onbeperkte toegang tot Gods heiligdom. Door zijn leven op te offeren en zijn bloed te vergieten, verkreeg hij vergeving voor alle zonden en verzoende hij ons met de Vader. De weg naar het heilige der heiligen - naar God - is nu vrij toegankelijk voor alle mensen die in Jezus en zijn heilswerk geloven.

God is uit de door mensen gemaakte tempel gekomen en zal daar nooit meer terugkeren. Het oude verbond met zijn religieuze systeem is tot een einde gekomen en maakt plaats voor het nieuwe verbond. De tempel en de bediening van de hogepriester waren slechts een schaduw van wat komen gaat. Alles wees naar Jezus. Hij is de schepper en voleindiger van het geloof. Dit wordt geïllustreerd door Jezus, die het Heilige der Heiligen binnenging door zijn dood als de volmaakte Hogepriester. Daarmee bracht hij volmaakt berouw voor ons tot stand.
We kunnen veel profijt hebben van Jezus' intrede in het heiligdom. Door hem krijgen we ook gratis toegang tot het heiligdom, dat hij door zijn dood heeft geopend. Jezus is de nieuwe en levende weg. Zelf vertegenwoordigt hij de gescheurde sluier, waardoor hij de barrière tussen God en de mensheid heeft neergehaald. Nu kunnen we God met vertrouwen tegemoet treden. We danken hem uit de grond van ons hart voor zijn onmetelijke liefde.

door Toni Püntener