Begrijp het koninkrijk

498 begrijpt het koninkrijk Jezus zei tegen zijn discipelen dat ze moesten bidden voor de komst van zijn koninkrijk. Maar wat is dit koninkrijk precies en hoe komt het precies? Met kennis van de geheimen van het koninkrijk der hemelen (Matteüs 1 .)3,11) Jezus beschreef het koninkrijk der hemelen aan zijn discipelen door het voor hen uit te beelden. Hij zou zeggen: "Het koninkrijk der hemelen is als ..." en maakte dan vergelijkingen, zoals het mosterdzaadje, dat in het begin klein is, de man die een schat in een veld vindt, een boer die de zaden uitstrooit, of een edelman die al zijn habakuk en bezittingen verkoopt om een ​​heel speciale parel te verwerven. Door deze vergelijkingen te maken, probeerde Jezus zijn discipelen te leren dat het koninkrijk van God "niet van deze wereld is" (Johannes 18:36). Toch bleven de discipelen zijn uitleg verkeerd begrijpen en namen ze aan dat Jezus hun onderdrukte mensen naar een werelds koninkrijk zou leiden waarin ze politieke vrijheid, macht en prestige hebben. Veel christenen in deze tijd begrijpen dat het koninkrijk der hemelen meer te maken heeft met de toekomst en ons in het heden minder raakt.

Als een drietrapsraket

Hoewel geen enkele illustratie recht doet aan de volle omvang van het koninkrijk der hemelen, zou het volgende van nut kunnen zijn voor onze context: het Koninkrijk der hemelen is als een drietrapsraket. De eerste twee fasen verwijzen naar de huidige realiteit van het koninkrijk van de hemel en de derde gaat over het perfecte koninkrijk van de hemel dat in de toekomst ligt.

Level 1: Het begin

Het Koninkrijk der Hemelen begint in onze wereld met de eerste fase. Dit gebeurt door de incarnatie van Jezus Christus. Door heel God en de hele mens te zijn, brengt Jezus ons het koninkrijk der hemelen. Als koning der koningen, waar God ook is, is het koninkrijk van de hemel overal aanwezig.

Level 2: De huidige realiteit

De tweede fase begon met wat Jezus voor ons deed door zijn dood, opstanding, hemelvaart en het sturen van de Heilige Geest. Hoewel hij niet langer fysiek aanwezig is, leeft hij in ons door de Heilige Geest en brengt hij ons samen als één lichaam. Het Koninkrijk der Hemelen is nu aanwezig. Het is aanwezig gedurende de hele schepping. Ongeacht welk land ons aardse thuis is, we zijn al burgers van de hemel, omdat we al onder de heerschappij van God zijn en dus leven in het koninkrijk van God.

Degenen die Jezus volgen, worden een deel van het koninkrijk van God. Toen Jezus zijn leerlingen leerde bidden: «Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel »(Matthew 6,10) maakte hij haar vertrouwd met het opstaan ​​in gebed voor zowel het heden als de toekomst. Als volgelingen van Jezus zijn we geroepen om te getuigen van ons hemels burgerschap in zijn koninkrijk, dat er al is. We moeten ons het koninkrijk der hemelen niet voorstellen als iets dat alleen de toekomst aangaat, want als burgers van dit koninkrijk worden we al geroepen om onze medemensen uit te nodigen om ook deel uit te maken van dit koninkrijk. Werken voor het koninkrijk van God betekent ook zorgen voor arme en behoeftige mensen en zorgen voor het behoud van de schepping. Door zulke dingen te doen, delen we het goede nieuws van het kruis omdat we het koninkrijk van God vertegenwoordigen en onze medemensen het door ons kunnen herkennen.

Level 3: De toekomstige volheid

De derde fase van het koninkrijk der hemelen ligt in de toekomst. Het zal dan zijn volheid bereiken wanneer Jezus terugkomt en een nieuwe aarde en een nieuwe hemel initieert.

Op dat moment zal iedereen God kennen en zal hij bekend staan ​​om wie hij werkelijk is - "al met al" (1. Korintiërs 15,28). We hebben nu een diepe hoop dat alles op dit moment zal worden hersteld. Het is een bemoediging om ons deze stand van zaken voor te stellen en na te denken over hoe het zal zijn, zelfs als we Paulus' woorden zouden herinneren dat we het nog niet volledig kunnen begrijpen (1. Korintiërs 2,9). Maar terwijl we dromen van de derde fase van het koninkrijk der hemelen, mogen we de eerste twee fasen niet vergeten. Hoewel ons doel in de toekomst ligt, is het koninkrijk al aanwezig en omdat het zo is, zijn we geroepen om dienovereenkomstig te leven en het goede nieuws van Jezus Christus door te geven en deel te nemen aan het koninkrijk van God (heden en toekomst) toestaan.

door Joseph Tkach


pdfBegrijp het koninkrijk