Bestaat er een eeuwige straf?

235 is een eeuwige straf Heb je ooit reden gehad om een ​​ongehoorzaam kind te straffen? Heb je ooit gezegd dat de straf nooit zou eindigen? Ik heb een paar vragen voor ons allemaal die kinderen hebben. Hier komt de eerste vraag: was uw kind ongehoorzaam aan u? Neem even de tijd om na te denken als je het niet zeker weet. Okay, als je 'ja' hebt geantwoord, zoals alle andere ouders, dan komen we bij de tweede vraag: heb je ooit je kind gestraft voor ongehoorzaamheid? Laten we naar de laatste vraag gaan: hoe lang heeft de straf geduurd? Meer specifiek, heb je gezegd dat de straf zou doorgaan? Dat klinkt gek, toch?

Wij, die zwakke en onvolmaakte ouders zijn, vergeven onze kinderen als ze ons ongehoorzaam zijn. We kunnen je straffen zelfs als we het in een bepaalde situatie gepast achten, maar ik vraag me af hoeveel van ons het als goed, zo niet als gek beschouwen, om haar de rest van haar leven te straffen.

Maar sommige christenen willen ons laten geloven dat God, onze hemelse Vader, die noch zwak noch onvolmaakt is, mensen voor eeuwig en altijd straft, zelfs degenen die nog nooit van het evangelie hebben gehoord. En spreek over God, hij is vol van genade en genade.

Laten we even nadenken, want er is een grote kloof tussen wat we van Jezus leren en wat sommige christenen geloven over eeuwige verdoemenis. Een voorbeeld: Jezus gebiedt ons onze vijanden lief te hebben en zelfs goed te doen aan degenen die ons haten en vervolgen. Maar sommige christenen geloven dat God niet alleen zijn vijanden haat, maar ze letterlijk, genadeloos en meedogenloos, tot in alle eeuwigheid braden.

Aan de andere kant bad Jezus voor de soldaten door te zeggen: "Vader, vergeef het hen, ze weten niet wat ze doen." Maar sommige christenen leren dat God alleen de weinigen vergeeft die, voordat de wereld werd geschapen, van tevoren hadden bepaald dat ze zouden worden vergeven. Wel, als dat waar was, dan had Jezus 'gebed niet zo'n groot verschil mogen maken, toch?

Hoeveel mensen houden we ook van God, net als wij mensen van onze kinderen? Dit is een retorische vraag - God houdt oneindig veel van haar dan we ooit konden.

Jezus zegt: „Waar is er onder u een vader die, als hij om een ​​vis vraagt, zijn zoon een slang voor de vis aanbiedt? ... Als u, die slecht bent, uw kinderen goede gaven kunt geven, hoeveel te meer zal de Vader dan de Heilige Geest geven aan degenen die hem erom vragen! " (Lucas) 11,11-13).

De waarheid is precies zoals Paulus ons schreef: «God houdt werkelijk van de wereld. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat allen die in hem geloven niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden »(Joh. 3,16-17).

Je weet dat de redding van deze wereld een wereld is waar God zoveel van houdt dat Hij zijn Zoon heeft gezonden om hen te redden - afhankelijk van God en alleen van God alleen. Als redding afhankelijk was van ons en ons succes in het brengen van het evangelie aan mensen, dan zou er echt een groot probleem zijn. Het hangt niet van ons af. Het hangt van God af en God stuurde Jezus om de taak uit te voeren en Jezus deed het werk.

We zijn gezegend dat we kunnen deelnemen aan de verspreiding van het evangelie. De werkelijke redding van de mensen waar we van houden en waar we voor zorgen, en de mensen die we niet eens kennen, en de mensen die, zoals het ons lijkt, nog nooit het evangelie hebben gehoord. Kortom, de redding van elk is een zaak van zorg voor God, en God doet het heel goed. Dat is waarom we op hem vertrouwen, en alleen in hem alleen!

door Joseph Tkach


pdfBestaat er een eeuwige straf?