DE GENADE VAN GOD


Genade en hoop

In het verhaal van Les Misérables (The Wretched) wordt Jean Valjean na zijn vrijlating uit de gevangenis uitgenodigd in de residentie van een bisschop, waar hij een maaltijd krijgt en een kamer voor de nacht. Tijdens de nacht steelt Valjean een deel van het zilverwerk en rent weg, maar wordt gepakt door de gendarmes, die hem met de gestolen items terugbrengen naar de bisschop. In plaats van Jean te beschuldigen, geeft de bisschop hem twee zilveren kandelaars en wekt de ...

Grace de beste leraar

Echte genade geschokt, is schandalig. Genade is geen excuus voor zonde, maar zij aanvaardt de zondaar. Het maakt deel uit van de aard van genade dat we het niet verdienen. De genade van God verandert ons leven en is wat het christelijk geloof maakt. Veel mensen die in contact komen met de genade van God zijn bang om buiten de wet te zijn. Ze denken dat ze daardoor zondiger zouden worden. Paulus werd met deze visie ...

De zware last van zonde

Heb je je ooit afgevraagd hoe Jezus kon zeggen dat zijn juk zacht was en zijn last licht, gezien wat hij als de vleesgeworden Zoon van God tijdens zijn aardse bestaan ​​heeft doorstaan? Geboren als een geprofeteerde Messias, zocht koning Herodes naar hem toen hij nog een baby was. Hij gaf opdracht alle mannelijke kinderen in Bethlehem die twee jaar of jonger waren, te doden. Als jeugd was Jezus net als elke andere adolescent ...

Leeft God op aarde?

Twee bekende oude gospelsongs zeggen: "Een leegstaand appartement wacht op mij" en "Mijn eigendom is net over de berg". Deze teksten zijn gebaseerd op de woorden van Jezus: «In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Als het niet zo was, zou ik dan tegen je hebben gezegd: 'Ik ga de plaats voor je klaarmaken?' (Johannes 14,2). Deze verzen worden vaak aangehaald bij begrafenissen omdat ze beloven dat Jezus zich zal voorbereiden op Gods volk...

kaarsen van de verjaardag

Een van de moeilijkste dingen die we als christenen geloven, is dat God ons al onze zonden heeft vergeven. We weten dat dit in theorie waar is, maar als het om praktische alledaagse situaties gaat, doen we alsof dat niet zo is. We hebben de neiging om op dezelfde manier te handelen als wanneer we vergeven als wanneer we een kaars uitblazen. Als we ze proberen uit te blazen, blijven de kaarsen branden, hoe serieus we het ook proberen. Deze kaarsen ...

Gods genade

Gods genade is de onverdiende gunst die God aan de hele schepping wil geven. In de ruimste zin komt Gods genade tot uitdrukking in elke daad van goddelijke zelfopenbaring. Dankzij genade worden de mens en de hele kosmos verlost van zonde en dood door Jezus Christus, en dankzij genade krijgt de mens de kracht om God en Jezus Christus te kennen en lief te hebben en om de vreugde van het eeuwige heil in het Koninkrijk van God binnen te gaan. (Kolossenzen) 1,20; ...

God heeft niets tegen jou

Een psycholoog genaamd Lawrence Kolberg ontwikkelde een gedetailleerde test om volwassenheid op het gebied van moreel redeneren te meten. Hij kwam tot de conclusie dat goed gedrag om straf te vermijden de laagste vorm van motivatie is om te doen wat juist is. Zijn we gewoon ons gedrag aan het veranderen om straf te voorkomen? Ziet christelijk wroeging er zo uit? Is het christendom slechts een van de vele manieren om morele ontwikkeling na te streven? Veel christenen ...

Voor altijd gewist

Bent u ooit een belangrijk bestand op uw computer kwijtgeraakt? Hoewel dit verontrustend kan zijn, kunnen de meeste mensen die bekend zijn met computers het schijnbaar verloren bestand met succes herstellen. Het is heel goed om te weten dat niet alles verloren gaat wanneer u probeert informatie te vinden die per ongeluk is verwijderd. Het is echter verre van geruststellend als je probeert ...

The Gospel - The Good News!

Iedereen heeft een idee van goed en fout, en iedereen heeft al iets verkeerd gedaan, zelfs zijn eigen idee. "Vergissen is menselijk", zegt een bekend spreekwoord. Iedereen heeft ooit een vriend teleurgesteld, een belofte gebroken, de gevoelens van iemand anders verwond. Iedereen kent schuldgevoelens. Daarom willen mensen niets met God te maken hebben. Ze willen geen dag van oordeel, omdat ze weten dat ze niet puur zijn ...

De aanraking van God

Vijf jaar lang heeft niemand me aangeraakt. Niemand. Geen ziel. Niet mijn vrouw. niet mijn kind niet mijn vrienden Niemand raakte me aan. Je zag me Ze spraken tegen me, ik voelde liefde in hun stem. Ik zag bezorgdheid in haar ogen, maar ik voelde haar aanraking niet. Ik vroeg wat voor jullie alledaags is, een handdruk, een warme knuffel, een schouderklopje om mijn aandacht te krijgen of een kus op...

Wees een reus van geloof

Wil je een persoon zijn die geloof heeft? Wilt u een geloof dat bergen kan verzetten? Zou je willen deelnemen aan een geloof dat de doden weer tot leven kan brengen, een geloof zoals David die een reus zou kunnen doden? Er kunnen veel reuzen in uw leven zijn die u wilt vernietigen. Dat is het geval bij de meeste christenen, ook bij mij. Wil je een geloofsreus worden? Je kunt het, maar je kunt het ...

Het verhaal van Mefi-Boschets

Eén verhaal in het Oude Testament fascineert me bijzonder. De hoofdrolspeler heet Mefi-Boscheth. Het volk Israël, de Israëlieten, zijn in gevecht met hun aartsvijand, de Filistijnen. In deze specifieke situatie werden ze verslagen. Hun koning Saul en zijn zoon Jonathan stierven. Het nieuws bereikt de hoofdstad Jeruzalem. Paniek en chaos breken uit in het paleis, omdat bekend is dat als de koning wordt gedood, zijn ...

Op basis van genade

Leiden alle wegen naar God? Sommigen geloven dat alle religies een variatie op hetzelfde thema zijn - dit of dat doen en naar de hemel gaan. Op het eerste gezicht lijkt het zo te zijn. Het hindoeïsme belooft de gelovige eenheid met een onpersoonlijke God. Nirvana leren vereist goede werken tijdens vele wedergeboorten. Het boeddhisme, dat ook nirvana belooft, vraagt ​​om de vier nobele waarheden en het achtvoudige pad door ...

Niets scheidt ons van de liefde van God

Keer op keer “stelt Paulus in Romeinen dat we het aan Christus verschuldigd zijn dat God ons als gerechtvaardigd beschouwt. Hoewel we soms zondigen, worden die zonden toegerekend aan het oude zelf dat met Christus werd gekruisigd; onze zonden tellen niet mee voor wat we in Christus zijn. We hebben de plicht om de zonde te bestrijden - niet om gered te worden, maar omdat we al kinderen van God zijn. In het laatste deel van hoofdstuk 8 ...

De gelijkenis van de pottenbakker

Heb je ooit een pottenbakker aan het werk gezien of zelfs een pottenbakkersles gevolgd? De profeet Jeremia bezocht een pottenbakkerij. Niet uit nieuwsgierigheid of omdat hij op zoek was naar een nieuwe hobby, maar omdat God hem dat opdroeg: «Doe open en ga naar het huis van de pottenbakker; daar zal ik je mijn woorden laten horen" (Jer 18,2). Lang voordat Jeremia werd geboren, was God al aan het werk in zijn leven als pottenbakker, dit werk leidt...

Blijf gefocust op Gods genade

Onlangs zag ik een video die een tv-spot parodieerde. In dit geval ging het om een ​​fictieve christelijke aanbiddings-cd met de titel "It's All About Me". Op de CD stonden de liedjes: "Heer, hef mijn hoge naam op", "Ik verhef me" en "Er is niemand zoals ik". (Niemand is zoals ik). Vreemd? Ja, maar het illustreert de trieste waarheid. Wij mensen hebben de neiging om onszelf te zijn ...

Tolereert genade zonde?

Leven in genade betekent zonde verwerpen, niet tolereren of accepteren. God is tegen de zonde - hij haat het. Hij weigerde ons in onze zondige staat achter te laten en stuurde zijn Zoon om ons van haar en haar bezittingen te verlossen. Toen Jezus sprak met een vrouw die overspel pleegde, zei hij tegen haar: "Ik veroordeel je ook niet", antwoordde Jezus. Je kunt gaan, maar zondig niet meer!" (Joh 8,11 HFA). Jezus' verklaring...

Preken we "goedkope genade"?

Je hebt misschien eerder gehoord dat genade werd gezegd, "ze zijn niet onbeperkt" of "zij zijn vereisten". Degenen die de nadruk leggen op Gods liefde en vergeving, zullen af ​​en toe mensen ontmoeten die hen beschuldigen van het bepleiten van 'goedkope genade', zoals zij dat op geringschattende wijze noemen. Dit is precies wat er gebeurde met mijn goede vriend en GCI Pastor, Tim Brassel. Hij werd beschuldigd van het prediken van "goedkope genade". Ik hou van hoe hij ...

Bang voor de laatste baan?

Als we begrijpen dat we leven, weven en in Christus zijn (Handelingen 1 .)7,28), in Degene die alle dingen heeft geschapen en alle dingen heeft verlost en die onvoorwaardelijk van ons houdt, kunnen we alle angst en zorgen over waar we staan ​​met God plaatsen en echt beginnen te zijn in de zekerheid van zijn liefde en leidende kracht om onze rust te geven. leeft. Het evangelie is goed nieuws. Inderdaad, het is niet alleen voor een paar mensen, maar voor iedereen ...

Wet en genade

Toen ik een paar weken geleden naar het nummer "State of Mind New York" van Billy Joel luisterde tijdens het bekijken van mijn online nieuws, kwam ik toevallig het volgende artikel tegen. Er staat dat de staat New York onlangs een wet heeft aangenomen die het tatoeage en piercen van huisdieren verbiedt. Het amuseerde me om te horen dat zo'n wet noodzakelijk is. Blijkbaar is deze praktijk een trend aan het worden. Ik betwijfel dat ...

Hoe geweldig is de liefde van God

Hoewel ik toen nog maar 12 jaar oud was, kan ik me mijn vader en grootvader nog levendig herinneren, die erg blij over me waren omdat ik alle A's (de beste schoolcijfers) in mijn schoolrapport had meegenomen. Als beloning gaf mijn grootvader me een duur uitziende portemonnee van alligatorleer en mijn vader gaf me een biljet van $ 10 als borg. Ik herinner me dat ze allebei zeiden dat ze ...

Geloof - zie het onzichtbare

Het duurt nog een paar weken voordat we de dood en opstanding van Jezus vieren. Twee dingen gebeurden met ons toen Jezus stierf en werd opgewekt. De eerste is dat we met hem stierven. En het tweede is dat we bij hem zijn opgegroeid. De apostel Paulus zegt het zo: «Als je nu met Christus bent opgegroeid, kijk dan wat er boven is, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God. Zoek wat boven is, niet wat op aarde is ....

De essentie van genade

Soms komen zorgen in mijn oren, we zouden de gratie teveel op de voorgrond plaatsen. Als een aanbevolen correctie argumenteren we vervolgens dat we, als tegengewicht voor de leer van genade, rekening kunnen houden met die van gehoorzaamheid, gerechtigheid en andere plichten die in de Schrift en vooral in het Nieuwe Testament worden genoemd. Iedereen die zich zorgen maakt over "te veel verleende genade" heeft legitieme zorgen ...

Is de wet van Mozes ook geldig voor christenen?

Terwijl Tammy en ik in de lobby van een luchthaven stonden te wachten om onze thuisvlucht te maken, merkte ik dat een jonge man twee stoelen zat neer te kijken en me herhaaldelijk aankeek. Na een paar minuten vroeg hij me: "Neem me niet kwalijk, bent u meneer Joseph Tkach?" Hij was blij om met me te praten en hij vertelde me dat hij onlangs was verbannen uit een sabbatsgemeenschap. In ons gesprek was het ...

rechtvaardiging

Rechtvaardiging is een daad van genade van God in en door Jezus Christus, waardoor de gelovige in Gods ogen gerechtvaardigd wordt. Zo wordt de mens door het geloof in Jezus Christus Gods vergeving geschonken en vindt hij vrede bij zijn Heer en Heiland. Christus is de afstammeling en het oude verbond is achterhaald. In het nieuwe verbond is onze relatie met God gebaseerd op een ander fundament, het is gebaseerd op een andere overeenkomst. (Romeinen 3: 21-31; 4,1-8e;…

Gods genade - te mooi om waar te zijn?

Het klinkt te mooi om waar te zijn, dus begin een bekend gezegde en je weet dat het onwaarschijnlijk is. Maar als het gaat om de genade van God, is het waar. Niettemin blijven sommige mensen erop staan ​​dat genade niet zo kan zijn en hun toevlucht nemen tot de wet om te vermijden wat zij zien als een vergunning om te zondigen. Hun oprechte maar misleide inspanningen zijn een vorm van legalisme die mensen de transformerende kracht van genade geeft ...

Houdt God nog steeds van ons?

De meesten van ons lezen de Bijbel al jaren. Het is goed om de bekende verzen te lezen en u erin te wikkelen alsof ze een warme deken zijn. Het kan gebeuren dat onze bekendheid ertoe leidt dat we belangrijke details over het hoofd zien. Als we ze met scherpe ogen en vanuit een nieuw perspectief lezen, kan de Heilige Geest ons helpen meer te zien en ons mogelijk herinneren aan dingen die we zijn vergeten. Als ik…