De mijnen Koning Salomo's deel 17

Wat is het onderwerp, het motto en de kerngedachte van het boek "Spreuken"? Wat is de kern van onze reis met God die aan ons is onthuld in dit boek?

Het is de vrees des Heren. Als je het hele boek met Spreuken moest samenvatten met slechts één vers, welke zou het dan zijn? “De vreze des Heren is het begin van kennis. De dwazen verachten wijsheid en discipline” (Spreuken) 1,7) . gezegden 9,10 drukt iets soortgelijks uit: "Het begin van wijsheid is de vreze des Heren, en de heilige kennen is begrip."

De angst voor de Heer is de eenvoudigste waarheid in het boek Spreuken.

Als we de vrees voor de Heer niet hebben, zullen we geen wijsheid, begrip en kennis hebben. Wat is de angst voor de Heer? Het klinkt als een contrast. Om te beginnen is God liefde en aan de andere kant zijn we geroepen om Hem te vrezen. Betekent dit dat God intimiderend, eng en griezelig is? Hoe kan ik een relatie hebben met iemand waar ik bang voor ben?

Aanbidding, respect en wonderen

De eerste regel van Spreuken 1,7 is een beetje moeilijk te begrijpen vanwege het concept hier "Fear" komt niet per se in ons op als we aan God denken. Het vertaalde woord "vrees" dat in veel bijbelvertalingen voorkomt, komt van het Hebreeuwse woord "yirah". Dit woord heeft vele betekenissen. Soms betekent het de angst die we voelen wanneer we geconfronteerd worden met groot gevaar en/of pijn, maar het kan ook “eerbied” en “ontzag” betekenen. Welke van deze vertalingen moeten we gebruiken voor vers 7? De context is hier belangrijk. De betekenis van "vrees" in ons geval wordt hier uiteengezet in het tweede deel van het vers: dwazen verachten wijsheid en discipline. Het sleutelwoord hier is verachten, wat ook kan betekenen dat iemand als onbeduidend of veracht wordt beschouwd. Het kan ook worden gebruikt om iemand te beschrijven die koppig, trots en argumentatief is, en die gelooft dat ze altijd gelijk hebben4,3;12,15).

Raymond Ortl schrijft in zijn boek Proverbs: "Het is een woord van afkeer en een relatie-afhankelijke onthechting. Het is de arrogantie waardoor je je bovengemiddeld en te slim voelt, te goed en te druk voor aanbidding en eerbied. '

CS Lewis beschrijft dit soort houding in zijn boek Pardon, ik ben een christen: "Hoe maak je in elk opzicht kennis met iemand die boven je staat? Als je God op deze manier niet waarneemt en kent en daardoor jezelf als niets ziet en kent, ken je God niet. Zolang je trots bent, kun je God niet kennen. Een trotse persoon kijkt altijd neer op mensen en dingen en zolang je naar beneden kijkt, kun je niet zien wat boven hen is. "

'De vreze des Heren' betekent niet dat geïntimideerde huivert voor de Heer, alsof God een boze tiran is.Het woord angst betekent hier verering en eerbied. Aanbidding betekent veel respect en eer voor iemand hebben. Het woord 'eerbied' is een begrip dat vandaag moeilijk te identificeren is, maar het is een prachtig bijbels woord. Het bevat de ideeën van verwondering, verbazing, mysterie, verwondering, dankbaarheid, bewondering en zelfs eerbied. Het betekent sprakeloos zijn. De manier waarop iemand reageert als iemand iets tegenkomt dat hij nog nooit eerder heeft meegemaakt en dat hij niet meteen kan verwerken.

adembenemend

Het doet me denken aan het gevoel dat ik voelde toen ik de Grand Canyon voor het eerst zag. Niets kon met woorden het gevoel van bewondering uitdrukken dat ik voelde toen ik de grote schoonheid van God en Zijn schepping voor mij zag. Geweldig is een understatement. Bijvoeglijke naamwoorden als glorieus, uitbundig, overweldigend, fascinerend, boeiend en adembenemend kunnen deze bergketens beschrijven. Ik was zonder woorden toen ik van boven keek naar de enorme rivier die meer dan een mijl lager lag dan ik. De schoonheid en levendige kleuren van de rotsen en de grote verscheidenheid aan flora en fauna - dit alles maakte me sprakeloos. Geen enkel deel van de Grand Canyon is voor de tweede keer beschikbaar. Zijn kleuren, die op een gegeven moment divers en complex waren, veranderden hun spectrum telkens wanneer de zon onderging. Ik had nog nooit zoiets gezien. Tegelijkertijd maakte het me een beetje bang, omdat ik me zo klein en onbeduidend voelde.

Dat is het soort verbazing dat het woord eerbied met zich meebrengt. Maar dit wonder komt niet alleen van de schepping van God, maar verwijst naar dit wezen, dat perfect en op elke manier uniek en overweldigend is. Dat is altijd perfect geweest, is nu perfect en zal altijd perfect zijn. Alles over God zou onze gedachten moeten veranderen in verwondering en bewondering en ons volledige respect oproepen. Door genade en genade en door zijn oneindige, onvoorwaardelijke liefde voor ons werden we verwelkomd in de armen en in het hart van God. Het is geweldig, Jezus vernederde zichzelf voor ons en stierf zelfs voor ons. Hij zou het gedaan hebben, zelfs als jij de enige persoon in deze wereld was. Hij is je Verlosser. Niet alleen houdt hij van je omdat je hier in de wereld bent, maar je bent hier in de wereld omdat hij je in deze wereld heeft gebracht en van je houdt. De hele schepping van God is geweldig, maar je staat in het midden van teksten waarin - net als in Psalm 8 - het gaat om de Drie-eenheid van God. Wij als zwakke, zwakke mensen kunnen alleen antwoorden met "Wow!".

"Ik heb de Heer gezien"

Augustinus was een vroegchristelijke theoloog die veel schreef over de verbazingwekkende wonderen van God. Een van zijn belangrijkste werken heet "De civitate Dei" (in het Engels uit de staat van God). Op zijn sterfbed, terwijl zijn beste vrienden zich om hem heen verzamelden, vulde een wonderbaarlijk gevoel van vrede de kamer. Plotseling gingen zijn ogen open voor die mensen die in de kamer waren en hij legde met een stralend gezicht uit dat hij de Heer had gezien en dat alles wat hij had opgeschreven hem geen recht kon doen. Daarna sliep hij rustig 1,7 en 9,10 spreek over de vreze des Heren als het begin van kennis en wijsheid. Dit betekent dat kennis en wijsheid alleen gebaseerd kunnen zijn op de vreze des Heren en niet kunnen bestaan ​​zonder. Het is de noodzakelijke voorwaarde voor ons om ons dagelijks leven aan te kunnen. De vreze des Heren is het begin: “De vreze des Heren is een bron van leven die men moet vermijden aan de koorden des doods” (Spr. 1 .)4,27) , Als je God bewondert en respecteert voor wat hij is, zullen je kennis en wijsheid blijven groeien. Zonder de angst voor de Heer, beroven we ons van deze schat aan wijsheid en kennis van God.De Bijbel Hope for All vertaalt naar vers 7: "Alle kennis begint met eerbied voor de Heer."

In de kinderboekenklassieker "The Wind in the Willows" van Kenneth Graham zijn de hoofdpersonen Rat en Mol op zoek naar een babyotter en struikelen in de aanwezigheid van God.

Plots voelde de mol een grote eerbied, zijn spieren veranderend in water, zijn hoofd buigend en zijn voeten in de grond bewortelend. Hij was niet in paniek, het voelde vredig en gelukkig. "Rat," fluisterde hij opnieuw, schuddend, "Ben je bang?" "Bang?" Mompelde Rat, ogen gevuld met onbeschrijfelijke liefde. "Vrees! Voor hem? Nooit, nooit! En toch ... oh mol, ik ben bang! "Toen bogen de twee dieren hun hoofd op de grond en baden.

Als jij God ook met deze nederigheid wilt ervaren en ontzag wilt hebben, is het goede nieuws dat je dat kunt. Maar probeer dit niet zelf te doen. Vraag God om die angst in je te leggen (Fili2,12-13). Bid er elke dag voor. Mediteer over de wonderen van God. God en zijn schepping zijn wonderbaarlijk. De vreze des Heren is onze reactie als we zien wie God werkelijk is en het enorme verschil zien tussen ons en God. Hij zal je sprakeloos achterlaten.

door Gordon Green


pdfDe mijnen Koning Salomo's deel 17