Jezus: het koninkrijk van God

515 Jezus, het koninkrijk van God Wat is het belangrijkste in je leven? Is het Jezus? Ligt je focus, centrum, draaipunt, het brandpunt van je leven? Jezus is de focus van mijn leven. Zonder hem ben ik levenloos, zonder hem gaat niets de goede kant op. Maar met Jezus, wat een vreugde, ik leef in het koninkrijk van God.

Na de geloofsbelijdenis dat Jezus de Messias is, Gods boodschapper, Christus, bevestig ik u: «U woont met Jezus in het Koninkrijk van God omdat het in u is, in ons midden».

De Farizeeën vroegen aan Jezus wanneer het koninkrijk van God zou komen. Hierop antwoordde hij: "Het koninkrijk van God komt niet op zo'n manier dat men het kan herkennen aan uiterlijke tekenen. Ook zal men niet kunnen zeggen: kijk, het is hier! Of: het is daar! Nee, het koninkrijk van God is in het midden van u Of: "Zie, het koninkrijk van God is in u" (Lucas 17, 20-21, New Genève vertaling).

Nauwelijks was Jezus begonnen het koninkrijk van God met gezag te verkondigen of de Farizeeën waren daar. Ze beschuldigden hem van godslastering, zelfs als hij hun de waarheid vertelde. Hij getuigde in zijn evangelie dat de tijd is gekomen en het koninkrijk van God is gekomen (volgens Marcus) 1,14-15). Een vrouw uit Samaria komt water putten bij de Jacobsbron. Jezus begint de dialoog met haar: "Geef me wat te drinken!" «Jezus antwoordde: Als je wist waaruit de gave van God bestaat en wie het is die tegen je zegt: Geef me iets te drinken, dan zou je hem hebben gevraagd en hij zou je bronwater hebben gegeven, levend water. Maar wie het water drinkt dat ik hem zal geven, zal nooit meer dorst hebben. Het water dat ik hem geef, zal een bron in hem worden die onophoudelijk zal stromen tot het eeuwige leven »(Johannes) 4,9-14 Nieuwe Genève vertaling).

Jezus biedt je ook zijn manier van leven aan, zodat het onophoudelijk tussen jou en je naasten stroomt, nu en in het eeuwige leven in de opstanding. “Maar de tijd komt, ja die is er al, dat mensen God als de Vader zullen aanbidden, mensen die vervuld zijn met de Geest en de waarheid hebben erkend. God is geest en degenen die hem willen aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid »(Johannes) 4,23-26 Nieuwe Genève vertaling).

Hoe aanbid je God in geest en waarheid? Jezus zegt: "Ik ben de wijnstok, jij bent de wijnstokken!" Als je in de wijnstok Jezus blijft, breng je fruit, meer fruit, ja veel fruit. Je moet de vrucht die Jezus je geeft gebruiken om hem aan je buren aan te bieden. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, vriendelijkheid, loyaliteit, vriendelijkheid en zelfbeheersing, de manier van leven van God, zijn niet alleen de vrucht van de Geest, maar zijn een uitdrukking van je liefde voor je naaste. De bron van liefde, Jezus, die voortdurend stroomt, zal nooit opdrogen, maar zal veeleer in het eeuwige leven stromen. Dit geldt voor vandaag en voor de toekomst, waar Gods koninkrijk volledig zichtbaar is.

Jezus openbaart door jou de partner, je kinderen en ouders, je vrienden en medemensen, hoe verschillend ze ook zijn. Jezus wil dat zijn liefde naar je toe stroomt en door je heen stroomt naar deze buren. Je zou deze liefde met je buurman willen delen, omdat je hen hetzelfde respecteert als jezelf.

Jij en ik hebben een levende hoop omdat Jezus door zijn opstanding een eeuwige erfenis uit de dood bezit: het eeuwige leven in het Koninkrijk van God. Dat is waar ik me op concentreer: Jezus in het Koninkrijk van God.

door Toni Püntener


pdfJezus: het koninkrijk van God