Trinitarische, Christusgerichte theologie

Trinitarische Christusgerichte theologie De missie van de Worldwide Church of God (WCG) is om met Jezus samen te werken om ervoor te zorgen dat het evangelie wordt geleefd en gepredikt. Ons begrip van Jezus en zijn goede nieuws van genade is in het laatste decennium van de 20e eeuw fundamenteel veranderd als gevolg van een hervorming van onze leringen. Dit leidde ertoe dat de bestaande overtuigingen van de WKG nu ook aansluiten bij de bijbelse leerstellingen van het historisch-orthodox-christelijke geloof.

Nu we ons in het eerste decennium van de Tweede Wereldoorlog bevinden1. Eeuw, de transformatie van de WKG gaat verder met de focus op theologische Reformatie. Deze Reformatie ontwikkelt zich op het fundament dat alle gereformeerde WCG-leringen een stevig houvast geeft - het is het antwoord op de uiterst belangrijke theologische vraag:

Wie is Jezus

Wie is het sleutelwoord van deze vraag. De kern van de theologie is geen concept of systeem, maar een levend persoon, Jezus Christus. Wie is deze persoon Hij is volledig God, zijnde één met de Vader en de Heilige Geest, de tweede persoon van de Drie-eenheid, en hij is volledig menselijk, zijnde één met de hele mensheid door middel van zijn incarnatie. Jezus Christus is de unieke vereniging van God en mens. Het is niet alleen de focus van ons academisch onderzoek, Jezus is ons leven. Onze overtuiging is gebaseerd op zijn persoon en bestaat niet uit ideeën of overtuigingen over hem. Onze theologische overwegingen komen voort uit een diepe daad van verwondering en aanbidding. Theologie is inderdaad geloof op zoek naar begrip.

Terwijl we de afgelopen jaren vroom onderzoek hebben gedaan naar wat we trinitarische, Christusgerichte theologie noemen, is ons begrip van de grondbeginselen van onze hervormde leerstellingen aanzienlijk uitgebreid. Ons doel is nu om predikers en leden van de WKG te informeren over de voortdurende theologische hervorming van hun religieuze gemeenschap en hen op te roepen actief deel te nemen. Door onze gemeenschappelijke wandel met Jezus groeit en verdiept onze kennis en vragen we zijn leiding voor elke volgende stap.

Als we dieper in dit materiaal duiken, belijden we de onvolmaaktheid van ons begrip en ons vermogen om zo'n diepe waarheid over te brengen. Enerzijds is de meest geschikte en bruikbare reactie op de overweldigende theologische waarheid die we in Jezus begrijpen, simpelweg onze hand voor onze mond te leggen en in stilte te zwijgen. Aan de andere kant voelen we ook de oproep van de Heilige Geest om deze waarheid te verkondigen - om van de daken te bazuinen, niet in arrogantie of neerbuigendheid, maar in liefde en met alle helderheid die ons ter beschikking staat.

door Ted Johnston


pdf Brochure van het WKG Zwitserland