praktijk van het gebed

174 gebedspraktijk Velen van u weten wanneer ik reis, ik wil mijn groeten uiten in de lokale taal. Ik ben blij om verder te gaan dan een simpele "hallo". Soms verwart ik echter een nuance of subtiliteit van de taal. Hoewel ik door de jaren heen een paar woorden in verschillende talen heb geleerd en in mijn studie een beetje Grieks en Hebreeuws, blijft Engels de taal van mijn hart. Dus het is ook de taal waarin ik bid.

Terwijl ik nadenk over het gebed, herinner ik me een verhaal. Er was een man die zo goed hij kon bidden. Als jood was hij zich ervan bewust dat het traditionele jodendom de nadruk legt op bidden in het Hebreeuws. Als ongeschoolde kende hij de Hebreeuwse taal niet. Dus hij deed het enige dat hij wist te doen. Hij herhaalde in zijn gebeden steeds weer het Hebreeuwse alfabet. Een rabbijn hoorde de man bidden en vroeg hem waarom hij het deed. De man antwoordde: "De Heilige, gezegend zij hij, weet wat in mijn hart is, ik geef hem de letters en hij legt de woorden samen."

Ik geloof dat God de gebeden van de man hoorde, omdat het eerste waar God om geeft het hart is van degene die bidt. Woorden zijn ook belangrijk omdat ze de betekenis overbrengen van wat er wordt gezegd. God die El Shama is (de God die hoort, Psalm 1 .)7,6), hoort het gebed in alle talen en begrijpt de fijne kneepjes en nuances van elk gebed.

Als we de Bijbel in het Engels te lezen, kan het gemakkelijk gebeuren met een aantal subtiliteiten en nuances van betekenis die ons de bijbelse oorspronkelijke talen van Hebreeuws, Aramees en Grieks missen. Het Hebreeuwse woord Mitzwa wordt bijvoorbeeld typisch vertaald in het Engelse woord bid. Maar vanuit dit perspectief is men geneigd om God te zien als een strikte discipliner, die lastige regels beheert. Maar mitswa getuigt dat God zijn volk zegent en bevoorrecht, niet belast. Als Gods uitverkoren volk gaf zijn mitswa, zette hij eerder de zegeningen die gehoorzaamheid te produceren, in tegenstelling tot de vloeken die voortkomen uit ongehoorzaamheid. God zei tegen zijn mensen: "Ik wil dat je op deze manier leeft, dat je het leven hebt en anderen zegen." Het uitverkoren volk was vereerd en bevoorrecht om in competitie met God te staan ​​en verlangend om Hem te dienen. Genadig droeg ze God op om in deze relatie met God te leven. Vanuit dit relatieperspectief zouden we ook het onderwerp van het gebed moeten aanpakken.

Het jodendom interpreteerde de Hebreeuwse Bijbel in de zin dat er drie keer per dag formeel gebeden moest worden, en extra tijden op de sabbat en de feestdagen. Er waren speciale gebeden voor de maaltijd en na het omkleden, handen wassen en het aansteken van kaarsen. Er waren ook speciale gebeden als er iets ongewoons te zien was, een majestueuze regenboog of andere uitzonderlijk mooie gebeurtenissen. Wanneer de paden kruisten met een koning of andere vergoedingen of wanneer zich grote tragedies voordeden, zoals: B. een gevecht of aardbeving. Er waren speciale gebeden als er iets uitzonderlijk goed of slecht gebeurde. Gebeden voor het naar bed gaan in de avond en na het opstaan ​​in de ochtend. Hoewel deze benadering van gebed ritueel of hinderlijk zou kunnen worden, was het de bedoeling om een ​​constante communicatie met Degene die over zijn volk waakt en zegent, mogelijk te maken. De apostel Paulus nam deze bedoeling over toen hij sprak 1. Thessalonicenzen 5,17 Christus' volgeling vermaande: "Stop nooit met bidden". Om dit te doen is het leven met gewetensvolle bedoelingen voor God leven, in Christus zijn en zich met Hem verenigen in dienst.

Dit relatieperspectief betekent niet afzien van vaste gebedstijden en hem niet gestructureerd benaderen in gebed. Een tijdgenoot zei tegen me: "Ik bid als ik me geïnspireerd voel." Een ander zei: "Ik bid wanneer het zinvol is om dit te doen." Ik denk dat beide opmerkingen het feit over het hoofd zien dat voortdurend gebed een uitdrukking is van onze intieme relatie met God in het dagelijks leven. Dit doet me denken aan Birkat HaMazon, een van de belangrijkste gebeden in het jodendom, die bij gewone maaltijden wordt gezegd. Het verwijst naar 5. Mozes 8,10waar staat: "Als je dan genoeg te eten hebt, prijs dan de Heer, je God, voor het goede land dat hij je heeft gegeven." Als ik heb genoten van een heerlijke maaltijd, kan ik alleen maar dankbaar zijn aan God die het mij heeft gegeven. Het vergroten van ons Godbewustzijn en Gods rol in ons dagelijks leven is een van de grote doelen van gebed.

Als we alleen bidden als we ons daartoe geïnspireerd voelen, als we al kennis hebben van Gods aanwezigheid, zullen we ons bewustzijn van God niet vergroten. Nederigheid en ontzag voor God komen niet zomaar tot ons. Dit is nog een reden om gebed tot een dagelijks onderdeel van de communicatie met God te maken. Merk op dat als we iets goed willen doen in dit leven, we moeten blijven bidden, zelfs als we er geen zin in hebben. Dit geldt voor gebed, maar ook voor sporten of het beheersen van een muziekinstrument, en last but not least, een goede schrijver worden (en velen van jullie weten dat schrijven niet een van mijn favoriete bezigheden is).

Een orthodoxe priester vertelde me eens dat hij tijdens het gebed het traditionele kruis maakte. Als hij wakker wordt, moet hij eerst bedanken dat hij nog een dag in Christus heeft geleefd. Terwijl hij zichzelf kruisigde, beëindigde hij het gebed met de woorden: "In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest." Sommigen zeggen dat deze praktijk tot stand kwam onder de hoede van Jezus als vervanging voor de Joodse praktijk van het dragen van gebedsriemen, anderen zeggen dat deze tot stand kwam na de opstanding van Jezus. Met het kruisteken is het de korte vorm voor de verzoening van Jezus dat het in het jaar 200 na Christus gebruikelijk was, toen Tertullianus schreef: "Bij alles wat we doen, zetten we het kruisteken op ons voorhoofd. Wanneer we een plaats betreden of verlaten; voordat we ons kleden; voordat we baden; wanneer we onze maaltijden nemen; als we 's avonds de lampen aansteken; voordat we gaan slapen; als we gaan zitten om te lezen; voor elke taak tekenen we het kruisteken op het voorhoofd. "

Hoewel ik niet zeg dat we speciale gebedsrituelen moeten accepteren, inclusief het kruisigen van onszelf, dring ik er toch op aan om regelmatig, consequent en onophoudelijk te bidden. Dit geeft ons veel nuttige manieren om te weten wie God is en wie we zijn in relatie tot Hem, zodat we altijd kunnen bidden. Kun je je voorstellen hoe onze relatie met God zou verdiepen als we God de hele dag door dachten en aanbaden en voordat we in slaap vielen? Als we op deze manier handelen, zal het zeker helpen om de dag bewust te 'wandelen', mentaal verbonden met Jezus.

Nooit stoppen met bidden,

Joseph Tkach

President GRACE COMMUNION INTERNATIONAL


PS: Verenig u alstublieft met mij en vele andere leden van het Lichaam van Christus in gebed voor de dierbaren van de slachtoffers die zijn omgekomen bij een schietpartij tijdens een gebedsbijeenkomst in de Emanuel African Methodist Episcopal (AME) Church in het centrum van Charleston, South Carolina. . Negen van onze christelijke broeders en zusters werden vermoord. Dit beschamende, hatelijke incident laat ons op schokkende wijze zien dat we in een gevallen wereld leven. Het laat ons duidelijk zien dat we een mandaat hebben om vurig te bidden voor de uiteindelijke komst van het koninkrijk van God en voor de tweede komst van Jezus Christus. Mogen wij allen bidden voor de families die lijden onder dit tragische verlies. Laten we ook bidden voor de AME kerk. Ik verwonder me over de manier waarop ze reageerden, gebaseerd op genade. Een liefde en vergeving bleek genereus te zijn te midden van overweldigend verdriet. Wat een geweldig getuigenis van het evangelie!

We nemen ook alle mensen mee in onze gebeden en voorbeden die tegenwoordig lijden aan menselijk geweld, ziekte of andere ontberingen.


pdfpraktijk van het gebed