WELKOM!

We maken deel uit van het lichaam van Christus en we hebben een missie om het evangelie, het goede nieuws van Jezus Christus, te prediken. Wat is het goede nieuws? God heeft de wereld met zichzelf verzoend door Jezus Christus en biedt alle mensen vergeving van zonden en eeuwig leven. De dood en opstanding van Jezus motiveren ons om voor hem te leven, ons leven aan hem toe te vertrouwen en hem te volgen. We helpen je graag om als discipelen van Jezus te leven, van Jezus te leren, zijn voorbeeld te volgen en te groeien in de genade en kennis van Christus. Met de artikelen willen we begrip, oriëntatie en levensondersteuning doorgeven in een rusteloze wereld gevormd door valse waarden.

VOLGENDE VERGADERING
Kalender Kerkdienst in Uitikon
datum 02.07.2022 14.00 Klok

in het Üdiker-Huus in 8142 Uitikon

 
MAGAZINE

Bestel het gratis abonnement op onze
tijdschrift «FOCUS JEZUS»

Contact Formulier

 
CONTACT

Schrijf ons als je vragen hebt! We kijken ernaar uit om kennis met je te maken!

Contact Formulier

GODS GENADE DE TOEKOMST HOOP VOOR ALLE

Wat is de boodschap van Jezus?

Jezus deed veel wonderen die Johannes niet in zijn evangelie heeft opgenomen, maar hij registreert wonderen zodat we Jezus als de Messias kunnen geloven en vertrouwen: «Jezus deed vele andere tekenen voor zijn discipelen die niet in dit ene boek staan. Maar deze zijn geschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, gelovend, het leven zult hebben in zijn naam” (Johannes 20,30:31). Het wonder van het voeden van de grote menigte wees op een geestelijke waarheid. Dit is ook de reden waarom Jezus wilde dat Filippus erover nadacht: “Toen Jezus opkeek, zag hij menigten naar hem toe komen. Toen draaide hij zich om...

Het leven in Christus

Als christenen kijken we naar de dood met hoop op een toekomstige fysieke opstanding. Onze relatie met Jezus garandeert niet alleen vergeving van de straf voor onze zonden vanwege Zijn dood, het garandeert ook overwinning over de macht van de zonde vanwege Jezus' opstanding. De Bijbel spreekt ook van een opstanding die we hier en nu meemaken. Deze opstanding is geestelijk, niet fysiek, en heeft te maken met onze relatie met Jezus Christus. Als resultaat van het werk van Christus ziet God ons als geestelijk herrezen en levend. Van dood tot leven Omdat alleen de doden de opstanding nodig hebben, moeten we erkennen dat degenen die Christus niet kennen en...

De aanraking van God

Vijf jaar lang heeft niemand me aangeraakt. Niemand. Geen ziel. Niet mijn vrouw. niet mijn kind niet mijn vrienden Niemand raakte me aan. Je zag me Ze spraken tegen me, ik voelde liefde in hun stem. Ik zag bezorgdheid in haar ogen, maar ik voelde haar aanraking niet. Ik vroeg wat voor jou alledaags is, een handdruk, een warme knuffel, een schouderklopje om mijn aandacht te krijgen of een kus op de lippen. Zulke momenten waren er niet meer in mijn wereld. Niemand botste tegen mij op. Wat zou ik hebben gegeven als iemand me had geduwd, als ik me nauwelijks in een menigte kon bewegen, als mijn schouder een...
"SUCCESSION" MAGAZINE MAGAZINE «FOCUS JEZUS» WKG CURRICULUM

Het feest van de hemelvaart van Jezus

Veertig dagen na zijn lijden, dood en opstanding toonde Jezus zich herhaaldelijk levend aan zijn discipelen. Ze hebben de verschijning van Jezus meerdere keren mogen meemaken, zelfs achter gesloten deuren, als de verrezene in een getransfigureerde vorm. Ze mochten hem aanraken en met hem eten. Hij sprak met hen over het koninkrijk van God en hoe het zal zijn als God zijn koninkrijk vestigt en zijn werk voltooit. Deze gebeurtenissen brachten een fundamentele verandering in het leven van Jezus' discipelen teweeg. De hemelvaart van Jezus was voor hen de beslissende ervaring en werd verheven tot het "Feest van de Hemelvaart", dat pas sinds de vierde eeuw wordt gevierd...

Jezus kwam voor alle mensen

Het helpt vaak om goed naar de Schriften te kijken. Jezus deed een indrukwekkende demonstratieve en alomvattende verklaring tijdens een gesprek met Nicodemus, een vooraanstaand geleerde en heerser van de Joden. "Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat allen die in hem geloven niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben" (Joh. 3,16). Jezus en Nicodemus ontmoetten elkaar op gelijke voet - van leraar tot leraar. Het argument van Jezus dat een tweede geboorte nodig was om het koninkrijk van God binnen te gaan, verbaasde Nikodemus. Dit gesprek was belangrijk omdat Jezus, als Jood, te maken had met andere Joden en, zoals in ...

Wat denk je over niet-gelovigen?

Ik wend me tot u met een belangrijke vraag: wat vindt u van ongelovigen? Ik denk dat dit een vraag is waar we allemaal over moeten nadenken! Chuck Colson, oprichter van de Prison Fellowship en het Breakpoint Radio-programma in de VS, beantwoordde deze vraag ooit met een analogie: als een blinde man op je voet stapt of hete koffie op je shirt schenkt, zou je dan boos op hem zijn? Zelf antwoordt hij dat wij het waarschijnlijk niet zouden zijn, juist omdat een blinde niet kan zien wat er voor hem is. Bedenk ook dat mensen die nog niet geroepen zijn om in Christus te geloven de waarheid niet voor hun ogen kunnen zien. Vanwege de ...
ARTIKEL «GENADE COMMUNIE» "DE BIJBEL" «WOORD VAN LEVEN»