HOOP VOOR ALLE


De zekerheid van redding

Paulus betoogt keer op keer in Romeinen dat we het aan Christus verschuldigd zijn dat God ons als gerechtvaardigd beschouwt. Hoewel we soms zondigen, worden die zonden toegerekend aan het oude zelf dat met Christus werd gekruisigd. Onze zonden tellen niet mee voor wat we in Christus zijn. We hebben de plicht om de zonde te bestrijden, niet om gered te worden, maar omdat we al kinderen van God zijn. In het laatste deel van hoofdstuk 8 ...

Jezus leeft!

Als je maar één bijbelpassage zou kunnen kiezen die je hele leven als een christen zou samenvatten, wat zou dat dan zijn? Misschien is dit meest geciteerde vers: "Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat eenieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft?" (Joh 3, 16). Een goede keuze! Voor mij is het volgende vers, het belangrijkste dat de Bijbel als geheel te begrijpen is: "Op die dag zul je ...

Romeins 10,1-15: Goed nieuws voor iedereen

Paulus schrijft in Romeinen: "Lieve broeders en zusters, wat ik de Israëlieten van ganser harte wens en van God voor hen bid, is dat ze gered worden" (Rom. 10,1 NGÜ). Maar er was een probleem: “Want het ontbreekt hen niet aan ijver voor Gods zaak; Daar kan ik van getuigen. Wat ze missen is de juiste kennis. Ze hebben zich niet gerealiseerd waar God's gerechtigheid over gaat en proberen door hun eigen gerechtigheid voor God te staan. ...

Het evangelie - Gods liefdesverklaring aan ons

Veel christenen zijn niet zeker en bezorgd, God houdt nog steeds van hen? Ze zijn bang dat God ze zal afwijzen, en erger nog, dat hij ze al heeft verworpen. Misschien ben je hetzelfde bang. Waarom denk je dat christenen zo bezorgd zijn? Het antwoord is eenvoudig dat ze eerlijk tegenover zichzelf zijn. Ze weten dat zij zondaars zijn. Ze zijn zich bewust van hun falen, hun fouten, hun ...

The Gospel - The Good News!

Iedereen heeft een idee van goed en fout, en iedereen heeft al iets verkeerd gedaan, zelfs zijn eigen idee. "Vergissen is menselijk", zegt een bekend spreekwoord. Iedereen heeft ooit een vriend teleurgesteld, een belofte gebroken, de gevoelens van iemand anders verwond. Iedereen kent schuldgevoelens. Daarom willen mensen niets met God te maken hebben. Ze willen geen dag van oordeel, omdat ze weten dat ze niet puur zijn ...

De verloren munt

In het evangelie van Lucas vinden we een verhaal waarin Jezus spreekt over hoe het is als iemand wanhopig op zoek is naar iets dat hij verloren heeft. Het is het verhaal van de verloren munt: "Of stel dat een vrouw tien drachmen had en er een zou verliezen" De drachme was een Griekse munt die ongeveer de waarde van de Romeinse denarius of ongeveer twintig francs had. "Zou ze niet een lamp aansteken en het hele huis op zijn kop zetten totdat...

Ik ben een verslaafde

Het is heel moeilijk voor mij om toe te geven dat ik verslaafd ben. Gedurende mijn hele leven heb ik tegen mezelf en mijn omgeving gelogen. Onderweg ben ik veel verslaafden tegengekomen die afhankelijk zijn van zaken als alcohol, cocaïne, heroïne, marihuana, tabak, Facebook en vele andere drugs. Gelukkig kon ik op een dag de waarheid onder ogen zien. Ik ben verslaafd. Ik heb hulp nodig! De resultaten van verslaving zijn helemaal ...

Wat is redding?

Waarom leef ik? Klinkt mijn leven logisch? Wat gebeurt er met me als ik sterf? Urfragen, waarschijnlijk heeft iedereen dat ooit gevraagd. Vragen waarop we hier een antwoord op je beantwoorden: Ja, het leven heeft een betekenis; ja, er is een leven na de dood. Niets is veiliger dan de dood. Op een dag ontvangen we het gevreesde nieuws dat een geliefde is gestorven. Ja, het herinnert ons eraan dat ook wij moeten sterven ...

De mensheid heeft een keuze

Vanuit menselijk perspectief worden Gods macht en wil in de wereld vaak verkeerd begrepen. Te vaak gebruiken mensen hun macht om te domineren en anderen hun wil op te leggen. Voor de hele mensheid is de kracht van het kruis een vreemd en dom concept. Het seculiere idee van macht kan een alomtegenwoordige impact hebben op christenen en leiden tot verkeerde interpretaties van de Schrift en de evangelieboodschap. "Dit is goed…

Leer Jezus kennen

Er wordt vaak gesproken over het leren kennen van Jezus. Hoe dit te doen, lijkt echter een beetje vaag en moeilijk. Dit komt vooral omdat we niet kunnen zien of spreken van aangezicht tot aangezicht. Hij is echt. Maar het is niet zichtbaar noch voelbaar. We kunnen zijn stem ook niet horen, behalve in zeldzame gevallen. Hoe kunnen we hem dan leren kennen? De laatste tijd meer dan een ...

Lazarus en de rijke man - een verhaal van ongeloof

Heb je ooit gehoord dat degenen die als ongelovigen sterven, niet langer door God kunnen worden bereikt? Het is een wrede en destructieve doctrine, waarvan het bewijs een enkel vers is in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Zoals alle bijbelse passages, staat deze gelijkenis ook in een specifieke context en kan alleen correct in deze context worden begrepen. Het is altijd slecht om een ​​doctrine op één enkel vers te hebben ...

Gods geschenk aan de mensheid

In de westerse wereld is Kerstmis een tijd waarin veel mensen cadeaus gaan geven en ontvangen. Het kiezen van geschenken voor dierbaren is vaak problematisch. De meeste mensen genieten van een heel persoonlijk en bijzonder geschenk dat met zorg en liefde is uitgekozen of door henzelf is gemaakt. Evenzo bereidt God zijn op maat gemaakte geschenk voor de mensheid niet op het laatste moment voor ...

Wanneer innerlijke banden vallen

Das Land der Gerasener lag am Ostufer des Sees Genezareth. Als Jesus aus dem Boot gestiegen war, begegnete ihm ein Mann, der offensichtlich nicht Herr seiner selbst war. Er lebte dort zwischen Grabhöhlen und Grabsteinen eines Friedhofs. Niemand hatte ihn bändigen können. Niemand war stark genug, um mit ihm fertig zu werden. Tag und Nacht streifte er herum, schrie laut und schlug sich mit Steinen. «Da er aber Jesus sah von ferne, lief er hinzu und fiel vor ihm…

Zonde en geen wanhoop?

Het verbaasde maar erg blij dat Martin Luther gewaarschuwd in een brief aan zijn vriend Philip Melanchthon dit: Wees een zondaar en laat de zonde machtig, maar machtiger dan de zonde is uw geloof in Christus en in Christus dat hij zonde heeft de dood en de wereld overwonnen. Op het eerste gezicht lijkt de oproep ongelooflijk. Luther vermaning te begrijpen, moeten we dichter bij de context te kijken. Luther wijst geen zondaars aan ...

Het verloste leven

Wat betekent het om een ​​volgeling van Jezus te zijn? Wat betekent het om te delen in het verloste leven dat God ons door de Heilige Geest in Jezus geeft? Het betekent een authentiek echt christelijk leven leiden door ons voorbeeld, onzelfzuchtig dienen voor onze medemensen. De apostel Paulus gaat veel verder: «Weet u niet dat uw lichaam een ​​tempel van de Heilige Geest is die in u is en die u van God hebt, en dat u niet ...

Hoop sterft als laatste

Er is een gezegde: "Hoop sterft het laatst!" Als dit gezegde waar zou zijn, zou de dood het einde van de hoop zijn. In de preek met Pinksteren verklaarde Petrus dat de dood Jezus niet langer kon vasthouden: "God wekte (Jezus) hem op en verloste hem van de weeën des doods, omdat het onmogelijk voor hem was om door de dood vastgehouden te worden" (Hand. 2,24). Paulus legde later uit dat christenen, zoals afgebeeld in de symboliek van de doop, niet...

Jezus kwam voor alle mensen

Het helpt vaak om goed naar de Schriften te kijken. Jezus deed een indrukwekkende demonstratieve en alomvattende verklaring tijdens een gesprek met Nicodemus, een vooraanstaand geleerde en heerser van de Joden. "Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat allen die in hem geloven niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben" (Joh. 3,16). Jezus en Nicodemus ontmoetten elkaar op gelijke voet - van leraar tot ...

Onderwijzen wij de alverzoening?

Sommige mensen beweren dat de theologie van de Drie-eenheid een universalisme leert, dat wil zeggen, de aanname dat ieder mens zal worden gered. Want het doet er niet toe of hij goed of slecht is, berouw heeft of niet, of dat hij Jezus heeft aanvaard of ontkend. Dus er is geen hel. Ik heb twee problemen bij het maken van deze bewering, wat een misvatting is: ten eerste vereist het geloof in de Drie-eenheid dat niet ...

Wat denk je over niet-gelovigen?

Ik richt je tot een belangrijke vraag: hoe voel je je over niet-gelovigen? Ik denk dat dat een vraag is waar we allemaal aan moeten denken! Chuck Colson, oprichter van Gevangenis Fellowship in de Verenigde Staten en het breekpunt radioprogramma, heeft deze vraag eens beantwoord met een analogie: als een blinde u optreedt of op de voet giet hete koffie op je shirt, zou je boos op hem zijn? Hij antwoordt zichzelf dat we dat waarschijnlijk niet zouden zijn, alleen ...

De glorie van Gods vergeving

Hoewel Gods heerlijke vergeving een van mijn favoriete onderwerpen is, moet ik toegeven dat het moeilijk is om zelfs maar te beginnen te begrijpen hoe reëel het is. God heeft haar vanaf het begin gepland als zijn genereuze geschenk, een kostbare daad van vergeving en verzoening door zijn Zoon, culminerend in zijn dood aan het kruis. We worden dus niet alleen vrijgesproken, we worden hersteld - "in harmonie gebracht" met onze liefhebbende ...

God houdt ook van atheïsten

Telkens als het gaat om discussies over de kwestie van het geloof, vraag ik me af waarom het erop lijkt dat gelovigen zich benadeeld voelen. De gelovigen veronderstellen kennelijk dat de atheïsten op de een of andere manier het bewijs hebben verkregen, tenzij de gelovigen erin slagen het te weerleggen. Het is een feit dat atheïsten aan de andere kant niet kunnen bewijzen dat God niet bestaat. Alleen omdat gelovigen atheïsten niet van het bestaan ​​van God overtuigen ...