De hemelse rechter

206 de hemelse rechter Als we begrijpen dat we leven, weven en zijn in Christus, in Degene die alle dingen heeft geschapen en alle dingen heeft verlost en die ons onvoorwaardelijk liefheeft (Handelingen 12,32; Kolossenzen 1,19-20; John 3,16-17), kunnen we alle angst en zorgen over "waar we staan ​​met God" opzij zetten en echt beginnen te rusten in de zekerheid van Zijn liefde en sturende kracht in ons leven. Het evangelie is goed nieuws, en in feite is het goed nieuws, niet alleen voor enkelen, maar voor alle mensen, zoals we zijn in 1. John 2,2 lezen.

Het is triest, maar waar, dat veel trouwe christenen bang zijn voor het laatste oordeel. Misschien ook jij. Immers, als we eerlijk tegen elkaar zijn, weten we allemaal dat we op veel manieren God's volmaakte gerechtigheid niet bevredigen. Maar het belangrijkste dat we over de rechtbank moeten onthouden, is de identiteit van de rechter. De presiderende rechter aan het laatste hof is niemand minder dan Jezus Christus, onze Verlosser!

Zoals u weet, heeft het boek Openbaring veel te zeggen over het laatste oordeel, en een deel ervan klinkt misschien eng als we aan onze zonden denken. Maar de openbaring heeft veel te zeggen over de rechter. Ze noemt hem degene "die van ons houdt en ons verlost van onze zonden door zijn bloed". Jezus is een rechter die de zondaars liefheeft die hij zo oordeelt dat hij voor hen stierf en voor hen in hun plaats en voor hen opkwam! Sterker nog, hij stond voor haar op uit de dood en bracht haar in het leven en de tegenwoordigheid van de Vader, die net zoveel van haar houdt als Jezus. Dit vervult ons met opluchting en vreugde. Aangezien Jezus zelf de rechter is, is er geen reden om bang te zijn voor oordeel.

God houdt zoveel van zondaars, ook van jou, dat de Vader de Zoon zond om op te komen voor de zaak van de mens en alle mensen, inclusief jou, tot Hem te trekken2,32) door onze geest en hart te transformeren door de Heilige Geest. God probeert geen dingen in je te vinden die verkeerd zijn om je uit Zijn koninkrijk te houden. Nee, hij wil je oprecht in zijn koninkrijk en hij zal nooit stoppen je in die richting te trekken.

Merk op hoe Jezus het eeuwige leven definieert in deze passage in het evangelie van Johannes: "Dit is het eeuwige leven, opdat zij u mogen kennen, wie u alleen de ware God bent en die u gezonden hebt, Jezus Christus" (Johannes 17,3). Het is niet moeilijk of ingewikkeld om Jezus te kennen. Er zijn geen geheime handgebaren om te ontcijferen of puzzels op te lossen. Jezus zei eenvoudig: "Kom tot mij, allen die lastig en belast zijn, en ik zal u verkwikken" (Mattheüs 11,28).

Het is gewoon een kwestie van ons onze aandacht op hem richten. Hij deed er alles aan om je waardig te maken. Hij heeft je al je zonden vergeven. Zoals de apostel Paulus schreef: "God toont zijn liefde voor ons doordat Christus voor ons stierf toen wij nog zondaars waren" (Romeinen 5,8). God wacht niet tot we goed genoeg zijn om ons te vergeven en ons Zijn eigen kinderen te maken - dat heeft Hij al gedaan.

Als we ons tot God wenden en ons vertrouwen stellen in Jezus Christus, gaan we een nieuw leven in. De Heilige Geest woont in ons en begint de dikke laag van onze zondigheid weg te schrapen - zondige gewoonten, attitudes en denkwijzen - transformeert ons van binnenuit naar het beeld van Christus.

Dit kan soms pijnlijk zijn, maar het is ook bevrijdend en verfrissend. Hierdoor groeien we in geloof en leren we onze Verlosser steeds meer kennen en liefhebben. En hoe meer we weten over onze Heiland, die ook onze rechter is, hoe minder we het oordeel vrezen. Als we Jezus kennen, vertrouwen we op Jezus en kunnen we rusten in het volste vertrouwen van onze redding. Het gaat niet om hoe goed we zijn; dat was nooit het punt. Het ging altijd om hoe goed hij is. Dat is goed nieuws - het beste nieuws dat iemand kan horen!

door Joseph Tkach


pdfDe hemelse rechter