SPREKEN VAN HET LEVEN


Jezus - Het water des levens

707 bron van levend water Een veel voorkomende veronderstelling bij de behandeling van mensen die lijden aan hitte-uitputting is om ze gewoon meer water te geven. Het probleem hiermee is dat de persoon die eraan lijdt een halve liter water kan drinken en toch niet beter wordt. In werkelijkheid mist het lichaam van de getroffen persoon iets essentieels. De zouten in haar lichaam zijn opgebruikt tot een punt dat geen enkele hoeveelheid water kan fixeren. Als ze eenmaal een paar sportdrankjes hebben gedronken om hun elektrolyten aan te vullen, zullen ze zich weer veel beter voelen. De oplossing is om ze de juiste stof te geven.

In het leven zijn er gemeenschappelijke overtuigingen over belangrijke dingen waarvan wij mensen denken dat we ze missen om ons leven bevredigend te maken. We weten dat er iets mis is, dus we proberen onze verlangens te vervullen met een meer verdienstelijke baan, rijkdom, een nieuwe liefdesrelatie of het verwerven van roem. Maar de geschiedenis heeft ons keer op keer laten zien hoe mensen die alles leken te hebben, ontdekten dat ze iets misten.
Die Antwort auf dieses menschliche Dilemma findet sich an einer interessanten Stelle in der Bibel. Im Buch der Offenbarung Jesu Christi gibt…

Lees meer ➜

Bestaat er een eeuwige straf?

235 is een eeuwige straf Heb je ooit reden gehad om een ​​ongehoorzaam kind te straffen? Heb je ooit gezegd dat de straf nooit zou eindigen? Ik heb een paar vragen voor ons allemaal die kinderen hebben. Hier komt de eerste vraag: was uw kind ongehoorzaam aan u? Neem even de tijd om na te denken als je het niet zeker weet. Okay, als je 'ja' hebt geantwoord, zoals alle andere ouders, dan komen we bij de tweede vraag: heb je ooit je kind gestraft voor ongehoorzaamheid? Laten we naar de laatste vraag gaan: hoe lang heeft de straf geduurd? Meer specifiek, heb je gezegd dat de straf zou doorgaan? Dat klinkt gek, toch?

Wij, die zwakke en onvolmaakte ouders zijn, vergeven onze kinderen als ze ons ongehoorzaam zijn. We kunnen je straffen zelfs als we het in een bepaalde situatie gepast achten, maar ik vraag me af hoeveel van ons het als goed, zo niet als gek beschouwen, om haar de rest van haar leven te straffen.

Toch willen sommige christenen dat we geloven dat God, onze hemelse Vader, die noch zwak noch onvolmaakt is, mensen voor altijd en eeuwig straft, zelfs degenen die nog nooit van het evangelie hebben gehoord. En…

Lees meer ➜