Op de juiste plaats op het juiste moment

536 op het juiste moment op de juiste plaats Op een klantenwervingsbijeenkomst in een van onze winkels vertelde een medewerker me over haar strategie: "Je moet op het juiste moment op de juiste plek zijn". Ik dacht dat dit zeker een goede strategie was. Maar het is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. Ik ben een paar keer op het juiste moment op de juiste plek geweest - bijvoorbeeld toen ik een strandwandeling in Australië maakte en een groep mensen tegenkwam die net walvissen hadden gezien. Slechts een paar dagen eerder had ik een zeldzame vogel kunnen observeren, de lachende Hans. Zou je het niet leuk vinden om altijd op het juiste moment op de juiste plek te zijn? Soms gebeurt het bij toeval, soms is het een antwoord op gebed. Het is iets dat we niet kunnen plannen of beheersen.

Als we op het juiste moment op de juiste plaats zijn, schrijven sommige mensen het toe aan een sterrenbeeld en anderen noemen het gewoon geluk. Gelovigen noemen zo'n situatie graag "Gods tussenkomst in ons leven", omdat ze geloven dat God bij deze situatie betrokken was. Ingrijpen door God kan elke situatie zijn waardoor het lijkt alsof God mensen of omstandigheden voorgoed bij elkaar heeft gebracht. "We weten echter dat alle dingen dienen voor het beste van degenen die God liefhebben, degenen die naar zijn raad geroepen zijn" (Romeinen 8,28). Dit bekende en soms verkeerd begrepen vers betekent niet noodzakelijk dat alles wat er in ons leven gebeurt, geleid en gecontroleerd wordt door God. Hij spoort ons echter aan om ook in moeilijke tijden en tragische omstandigheden naar het beste te zoeken.

Toen Jezus aan het kruis stierf, vroegen zijn volgelingen zich ook af hoe deze gruwelervaring iets goeds zou moeten voortbrengen. Sommige van zijn discipelen keerden terug naar hun oude leven en werkten als vissers omdat ze tot de conclusie waren gekomen dat de dood aan het kruis het einde van Jezus en zijn missie betekende. Gedurende die drie dagen tussen de dood aan het kruis en de opstanding leek alle hoop verloren. Maar zoals de discipelen later leerden en we weten het vandaag, is er niets verloren met het kruis, maar veel meer heeft alles gewonnen. De dood aan het kruis was niet het einde voor Jezus, maar slechts het begin. Natuurlijk plande God vanaf het begin dat er iets goeds uit deze schijnbaar onmogelijke situatie zou komen. Het was meer dan alleen toeval of goddelijke interventie, maar het was vanaf het begin Gods plan. De hele geschiedenis van de mensheid leidde tot dit keerpunt. Hij is het centrale punt in Gods grote plan van liefde en redding.

Jezus was op het juiste moment op de juiste plaats en daarom hebben we altijd gelijk waar we nu zijn. We zijn precies waar God ons wil hebben. In en door Hem zijn we zeker ingebed in Vader, Zoon en Heilige Geest. Geliefd en bevrijd door dezelfde kracht die Jezus uit de dood opwekte. We hoeven ons geen zorgen te maken of ons leven iets waard is en op aarde een verschil maakt. Hoe hopeloos de leefomstandigheden om ons heen ook lijken, we kunnen er zeker van zijn dat alles voor het beste bij elkaar komt, omdat God van ons houdt.

Net zoals de vrouwen en discipelen wanhopig de hoop opgaven tijdens deze drie donkere dagen, soms zijn we ook wanhopig over ons eigen leven of de levens van anderen omdat er geen hoop lijkt te zijn. Maar God zal elke traan drogen en ons het goede einde geven waar we naar verlangen. Dit alles gebeurt alleen omdat Jezus op het juiste moment op de juiste plaats was.

door Tammy Tkach