Geeft God een tweede kans?

Het is de typische actiefilm: er zijn nog 10 seconden voordat de bom afgaat en duizenden mensen doodt, om nog maar te zwijgen van de eervolle held die probeert de bom onschadelijk te maken. Het zweet druipt van het gezicht van de held en de gespannen politieagenten en andere acteurs houden hun adem in. Welke draad moet worden doorgeknipt? Het Rode? De gele? Nog vier seconden te gaan. Het Rode! Nog twee seconden. Nee, de gele! Snap! Er is maar één kans om het goed te doen. Om de een of andere reden snijdt de held in de film altijd de juiste draad door, maar het leven is geen film. Heb je ooit het gevoel gehad dat je de verkeerde draad doorknipte en ineens leek alles verloren? Ik geloof dat als we naar het leven van Jezus kijken, we zullen ontdekken of God een tweede kans geeft. Jezus was (en is) God en zijn leven en karakter weerspiegelen heel duidelijk het karakter van God de Vader. Toen de discipel Petrus naar Jezus kwam en de Heer vroeg, hoe vaak moet ik dan mijn broer vergeven die tegen mij zondigt? Is het zeven keer genoeg? Jezus zei tegen hem: Ik zeg u niet zeven keer, maar zeventig keer zeven keer (Matteüs 18:21-22).

Om de betekenis van dit gesprek te begrijpen, moet men de cultuur van deze tijd een beetje begrijpen. In die tijd zeiden religieuze leraren dat iemand drie keer kwaad zou moeten vergeven. Daarna hoef je het niet meer te doen. Peter dacht dat hij een heel rechtvaardig persoon was en dat Jezus onder de indruk zou zijn van zijn antwoord om iemand zeven keer te vergeven. Maar Jezus was er niet van onder de indruk, maar maakte Peter duidelijk dat hij het concept van vergeving niet had begrepen. Bij vergeving gaat het niet om tellen, want dan vergeef je iemand niet met heel je hart. Toen Jezus zei dat iemand zeventig maal zeven keer zou moeten vergeven, bedoelde hij niet 490 keer, maar die moet oneindig vergeven. Dit is het ware karakter en het ware hart van Jezus en ook van God omdat Jezus, God de Vader en de Heilige Geest één zijn. Niet alleen in zijn, maar ook in karakter - dat is een deel van de Drie-eenheid van God.

De kansen gemist?

Ik heb mensen ontmoet die echt geloven dat ze te vaak hebben gezondigd en dat God hen hierdoor niet meer kan vergeven. Ze hebben het gevoel dat ze hun kansen bij God hebben verspeeld en niet meer te redden zijn. Nogmaals, het leven en de daden van Jezus spreken boekdelen: Petrus, de beste vriend van Jezus, ontkent hem drie keer in het openbaar (Matteüs 26,34, 56, 69-75) en toch steekt Jezus zijn hand uit en vergeeft en houdt van hem. Ik geloof dat deze ervaring een sleutel was op veel terreinen van Peters leven. Hij werd een van de meest trouwe en invloedrijke volgelingen van Jezus en de leider van zijn kerk. Een ander indrukwekkend voorbeeld van Gods ware vergeving is dat, hoewel Jezus aan het kruis stierf in ondraaglijke pijn, hij van ganser harte de verantwoordelijken voor zijn dood vergaf, zelfs toen ze hem nog steeds uitlachten. Denk daar even over na. Het is een ongelooflijke, werkelijk goddelijke liefde en vergeving die alleen God kan geven.In tegenstelling tot wat gelovigen en niet-gelovigen denken, zit God niet achter jou aan. Hij is niet dat grote onbereikbare ding dat in de hemel zit te wachten om je op te vangen als je een fout maakt. Zo is God niet, zo zijn wij mensen. Het is een deel van ons karakter en niet dat van hem. Wij zijn het die de onrechtvaardigheden bijhouden die ons zijn overkomen, niet God. Wij zijn het die stoppen met het vergeven en beëindigen van relaties, niet God.

In de Bijbel kunnen we talloze voorbeelden vinden waarin God zijn liefde voor ons en zijn verlangen naar ons uitdrukt. Hoe vaak belooft hij ons niet: ik zal je niet in de steek laten of je verlaten (Hebreeën 13: 5). Gods verlangen naar ons is dat we niet verloren zijn, maar dat alle mensen gered zijn. Het werkelijk wonderbaarlijke ervan is dat God en Jezus niet alleen deze mooie woorden spraken, maar dat ze ook een voorbeeld waren van alles wat ze zeiden door het leven van Jezus. Geeft God nu een tweede kans?

Het antwoord is Nee - God geeft ons niet alleen een tweede kans, maar wordt keer op keer vergeven. Praat regelmatig met God over je zonden, misstappen en verwondingen. Houd je ogen op hem gericht en niet op de plek waar je denkt dat je mist. God telt hun misstappen niet. Hij zal van ons blijven houden, ons vergeven, bij ons zijn en ons vasthouden, wat er ook gebeurt. Iemand vinden die ons een tweede kans geeft - zelfs dagelijks - is niet gemakkelijk, maar Jezus biedt ons beide.    

door Johannes Maree


pdfIs er een tweede kans bij God?