Leven we in de laatste paar dagen?

299 we leven in de laatste dagen U weet dat het evangelie goed nieuws is. Maar zie je het echt als goed nieuws? Zoals met zo velen van jullie, heb ik het grootste deel van mijn leven geleerd dat we in de laatste dagen leven. Dit gaf me een wereldbeeld dat de dingen vanuit een perspectief zag dat het einde van de wereld zoals we die vandaag kennen, in slechts een paar korte jaren zou komen. Maar als ik me dienovereenkomstig zou gedragen, zou ik voor de Grote Verdrukking gespaard blijven.

Gelukkig is dit niet langer de focus van mijn christelijk geloof of de basis van mijn relatie met God. Maar als je al zo lang iets hebt geloofd, is het moeilijk om er helemaal vanaf te komen. Dit soort wereldbeschouwing kan je verslaafd maken, dus je hebt de neiging om alles wat er gebeurt door de bril van een speciale interpretatie van eindtijdgebeurtenissen te zien. Ik heb gehoord dat mensen die gefixeerd zijn op eindtijdprofetie humoristisch apokaholics zijn genoemd.

In werkelijkheid is dit geen lachertje. Dit soort wereldbeeld kan schadelijk zijn. In extreme gevallen kan het ertoe leiden dat mensen alles verkopen, alle relaties verlaten en naar een eenzame plek gaan om op de apocalyps te wachten.

De meesten van ons zouden niet zo ver gaan. Maar een gevoel dat het leven, zoals we het kennen, in de nabije toekomst ten einde komt, kan ertoe leiden dat mensen de pijn en het lijden om hen heen afschrijven en denken: wat is er in hemelsnaam aan de hand? Ze bekijken alles om hen heen op een pessimistische manier en worden meer toeschouwers en comfortabele beoordelaars dan diegenen die werken om de dingen te verbeteren. Sommige profeetverslaafden gaan zelfs zo ver dat ze weigeren humanitaire hulp te steunen, omdat ze geloven dat ze anders de eindtijd zouden kunnen vertragen. Anderen negeren hun gezondheid en die van hun kinderen en geven niet om hun financiën, omdat ze geloven dat er geen toekomst voor hen is om voor te plannen.

Dit is niet de manier om Jezus Christus te volgen. Hij riep ons om lichten in de wereld te zijn. Helaas lijken sommige lichten van christenen de schijnwerpers op een politiehelikopter die in de buurt patrouilleert om de misdaad op te sporen. Jezus wil dat we lichten zijn in de zin dat we helpen deze wereld een betere plek te maken voor de mensen om ons heen.

Ik zou je een ander perspectief willen aanbieden. Waarom niet geloven dat we in de eerste dagen leven in plaats van de laatste dagen?

Jezus heeft ons niet de opdracht gegeven om onheil en duisternis te verkondigen. Hij gaf ons een boodschap van hoop. Hij vroeg ons om de wereld te vertellen dat het leven nog maar net begint in plaats van dat het wordt afgeschreven. Het evangelie draait om hem, om wie hij is, wat hij deed en wat daardoor mogelijk is. Toen Jezus zich losrukte van zijn graf, veranderde alles. Hij maakte alle dingen nieuw. In hem verloste en verzoende God alles in hemel en op aarde (Kolossenzen) 1,16-17).

Dit prachtige scenario wordt samengevat in wat bekend staat als het gouden vers in het evangelie van Johannes. Helaas is dit vers zo bekend dat de kracht ervan is afgestompt. Maar kijk nog eens naar dat vers. Verwerk het langzaam en laat de verbazingwekkende feiten echt tot u doordringen: want God had de wereld zo lief, dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, zodat allen die in hem geloven niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben (Johannes 3,16).

Het evangelie is geen boodschap van onheil en onheil. Jezus maakte dit vrij duidelijk in het volgende vers: Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te oordelen, maar de wereld om door hem gered te worden (Johannes 3,17).

God is erop uit om de wereld te redden, niet te vernietigen. Daarom moet het leven hoop en vreugde weerspiegelen, niet pessimisme en angstig voorgevoel. Jezus gaf ons een nieuw begrip van wat het betekent om mens te zijn. In plaats van ons naar binnen te oriënteren, kunnen we productief en constructief in deze wereld leven. Wanneer we de kans hebben, moeten we iedereen goed doen, vooral onze medegelovigen (Galaten 6,10). Het lijden in Dafur, de dreigende problemen van klimaatverandering, de aanhoudende vijandelijkheden in het Midden-Oosten en alle andere problemen dichter bij huis zijn onze zaken. Als gelovigen moeten we om elkaar geven en doen wat we kunnen om te helpen - in plaats van aan de zijlijn te blijven zitten en over onszelf te klagen, zeiden we tegen jullie.

Toen Jezus werd opgestaan ​​uit de dood, veranderde alles - voor alle mensen - of ze het wisten of niet. Het is onze taak om ons best te doen, zodat mensen het weten. Totdat de huidige slechte wereld zijn gang gaat, zullen we tegenstand ondervinden en soms zelfs vervolging. Maar we zijn nog steeds in de begintijd. In termen van de komende eeuwigheid zijn deze eerste tweeduizend jaar christendom amper een oogwenk.

Telkens als de situatie gevaarlijk wordt, denken mensen begrijpelijkerwijs dat ze de laatste paar dagen leven. Maar de gevaren in de wereld zijn tweeduizend jaar geleden en verdwenen, en alle christenen die er absoluut zeker van waren dat ze in de eindtijd leven, hadden het bij het verkeerde eind - elke keer weer. God heeft ons geen trefzekere manier gegeven om gelijk te hebben.

Hij heeft ons een evangelie van hoop gegeven, een evangelie dat te allen tijde aan alle mensen bekend moet zijn. We hebben het voorrecht om te leven in de eerste dagen van de nieuwe schepping die begon toen Jezus opstond uit de dood.

door Joseph Tkach