Haal het meeste uit elke kans

Zou je niet willen dat je je tijd zou kunnen verlengen? Of, nog beter, draai tijd terug om er de tweede keer beter gebruik van te maken? Maar we weten allemaal dat tijd op die manier niet werkt. Het blijft gewoon tikken, ongeacht hoe we het gebruiken of verspillen. We kunnen noch verspilde tijd terugkopen, noch kunnen we misbruikte tijd herstellen. Misschien is dat de reden waarom de apostel Paulus de christenen instrueerde: kijk nu dus aandachtig naar hoe je je leven leidt, niet als een slechte zaak, maar als een wijze, en koop de tijd [a. B: haal alles uit elke gelegenheid]; omdat het een slechte tijd is. Wees daarom niet onwetend, maar begrijp wat de wil van de Heer is (Ef. 5,15-17).

Paulus wilde dat de christenen in Efeze van elk moment konden profiteren, om hun tijd in harmonie met Gods wil te gebruiken. In een grote stad als Ephesus waren er veel afleiding. Ephesus was de hoofdstad van de Romeinse provincie Azië. Ze was de thuisbasis van een van de zeven wonderen uit de oudheid - de Tempel van Artemis. Net zoals in onze moderne metropolen vandaag de dag veel gaande was in deze stad. Maar Paulus herinnerde de christenen eraan dat zij geroepen waren om de handen en armen van Christus te zijn in deze goddeloze stad.

We hebben allemaal talenten en middelen, en we hebben allemaal 24-uren per dag. Maar we zijn ook dienaren van onze Heer en heersen Jezus Christus, en dat maakt onze tijd in de wereld uniek. Onze tijd kan gebruikt worden om God te verheerlijken in plaats van ons egoïsme te bevredigen.

We kunnen onze werktijd gebruiken om onze werkgevers het beste te geven, alsof we voor Christus werken (Col. 3,22), in plaats van gewoon een salaris te nemen of, erger, van hen te stelen. We kunnen onze vrije tijd gebruiken om relaties op te bouwen en te versterken, en om onze gezondheid en ons emotionele leven te herstellen in plaats van het te gebruiken voor immorele, illegale of zelfs destructieve gewoonten. We kunnen onze nachten gebruiken om uit te rusten in plaats van nat te worden. We kunnen onze beschikbare tijd gebruiken om te studeren om onszelf te verbeteren, om mensen in nood te helpen of om een ​​helpende hand te reiken in plaats van alleen maar op de bank te liggen.

Natuurlijk moeten we de tijd nemen om onze Schepper en Verlosser te aanbidden. We luisteren naar hem, we prijzen hem, we bedanken hem en brengen onze angsten, zorgen, zorgen en twijfels voor hem. We hoeven geen tijd te verspillen aan klagen, blasferen of roddelen over anderen. In plaats daarvan kunnen we voor hen bidden. We kunnen kwaad met goed vergelden, onze crises aan God toevertrouwen en maagzweren vermijden. We kunnen zo leven omdat Christus in ons leeft, omdat God door Christus zijn genade op ons heeft veranderd. In Christus kunnen we onze dagen de moeite waard maken, iets dat ertoe doet.

Paulus zat gevangen toen hij de brief aan de christenen in Efeze schreef, en hij kon het niet helpen dat hij zich bewust was van elke minuut die voorbijging. Ja, omdat Christus in hem leefde, stond hij zijn gevangenschap niet toe als een barrière om elke gelegenheid te benutten. Hij gebruikte zijn gevangenisstraf als een kans en schreef brieven aan de kerken en daagde christenen uit zich ervan bewust te zijn hoe zij volgens Gods wil zouden moeten leven.

Onze huizen van vandaag tonen veel dezelfde immoraliteit en corruptie die christenen in de tijd van Paulus ervoeren. Maar de kerk, herinnert hij ons eraan, is een voorpost van licht in een donkere wereld. De kerk is de gemeenschap waar de kracht van het evangelie wordt ervaren en met anderen wordt gedeeld. Haar leden zijn het zout van de aarde, het zekere teken van hoop in een wereld die naar verlossing verlangt.

Er was een jongeman die zich opwerkte in een organisatie en uiteindelijk werd benoemd om de oude, licht geïrriteerde president te vervangen. Een paar dagen voordat hij aantrad, benaderde de jongeman de oude president en vroeg of hij hem advies kon geven.

Twee woorden, zei hij. Juiste beslissingen! De jonge man vroeg: hoe ontmoet je deze? De oude man zei: het vergt ervaring. Hoe heb je dat gekregen? vroeg de jongeman? De oude man antwoordde: Verkeerde beslissingen.

Mogen al onze fouten ons wijzer maken omdat we op de Heer vertrouwen. Moge ons leven meer en meer christelijk worden. Moge onze tijd glorie brengen aan God als we Zijn wil doen in deze wereld.

door Joseph Tkach


pdfHaal het meeste uit elke kans